19. jul
Bilde fra filmen Suffragette.
 
8. mars: Kampen for likestilling - evig aktuell
Filmen Suffragette har gått merkelig upåaktet hen, til tross for at den er svært så aktuell. Kampen for kvinners rettigheter må fortsatt kjempes - både hjemme og ute.

Publisert: 07.mar.2016 12:43
Oppdatert: 27.jan.2017 13:59

Jeg skal komme tilbake til hva liberal feminisme er, og hvilke saker både kvinnebevegelsen og partiene generelt bør engasjere seg mer i. Men først litt om filmen.
Suffragette har kvinner i alle bærende roller, og filmen er også laget av kvinner. Et stjernelag bestående av Helena Bonham-Carter, Meryl Streep, Carey Mulligan og Anne-Marie Duff burde sikre mye oppmerksomhet i media. Selv ble jeg oppmerksom på filmplakaten helt tilfeldig.
Filmen forteller historien om en oppdiktet arbeiderkvinne; Maud Watts, som jobber i et vaskeri sammen med mannen sin. Tilfeldigvis havner hun midt i en gruppe steinkastende suffragetter, og blir trukket inn i deres kamp for kvinners stemmerett i Storbritannia. Helt tilfeldig får Maud vitne for en parlamentskomité ledet av David Lloyd George, og forteller som sitt liv og sin hverdag. En opplysning er aktuell selv idag; selv om kvinnene på vaskeriet har tyngre jobb og lengre arbeidsdager er lønnen bare 2/3 av den hennes mannlige kolleger får. Mauds historie viser hvordan kvinner ble trakassert seksuelt, at hun i tillegg til å mangle stemmerett også mangler andre rettigheter; blant annet til eget hjem og egne barn. Alt følger mannen. En klassisk historie om at (den politiske) bevisstheten vokser frem som en følge av aha-opplevelser. Filmen er sterk, og ender med begravelsen til Emily Davison. Filmen minner om at kampen for kvinners stemmerett fortsatt ikke er et tilbakelagt kapittel..
Parolemøtene: Gjør jobben på forhånd!
Forberedelsene til årets kvinnedag viste en klassisk konflikt; den ytterste venstresiden, representert ved kvinnegruppen Ottar vil ha monopol på å definere både problembeskrivelse og hvilke løsninger som er de rette. De liberale feministene i Venstre og Høyre mener det går an å arbeide for likestilling og kvinners rettigheter uten å måtte slutte seg til løsningene venstresiden alltid lander på; forbud. Jeg skal komme tilbake til sexkjøpsloven, men det er en åpenbar lekse som Venstre, Høyre og FrP (og deres ungdomsorganisasjoner) må lære seg; man må gjøre jobben på forhånd!
For den som ikke vet hva parolemøte er, kan det opplyses at man kan sende inn forslag til hvilke paroler som skal brukes i 08.marstoget. Det stemmes over disse på et parolemøte som er åpent for hvem som helst. Merk at kun kvinner har stemmerett.. Heller ikke tidligere år har det gått fredelig for seg, selv ikke da hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge skulle markeres.
Jeg håper at Venstre, Høyre, FrP og alle andre som er opptatt av likestilling og likeverd ikke lar 08.marsmarkeringen bli overlatt til den ytterste venstresiden. Som kampdag og for å øke bevisstheten rundt temaer knyttet til likestilling er kvinnedagen for viktig til å bli overlatt til Ottar alene.
Liberal feminisme - hva er det?
Jeg anser meg som liberalist og feminist. Jeg ser ingen motsetning. Det handler om holdninger og verdier. Selv om kvinner i Norge har både stemmerett, og juridiske rettigheter som gjør kvinner likestilte med menn, mangler det ikke på saker å gjøre noe med.
Når folk i Venstre og Høyre kaller seg liberale feminister får de ofte spørsmål om hva det er for noe. Jeg synes ikke svaret er spesielt vanskelig: Selv om man er motstander av f.eks prostitusjon betyr ikke det at man tror et forbud (sexkjøpsloven) virker. Det betyr heller ikke at man skal la være å bekjempe prostitusjon. Og slik vil det være med mange saker. Jeg er motstander av kjønnskvotering, men mener det er viktig å være bevisst på at kvinner og menn kan ha ulike erfaringer, innfallsvinkler, og løsninger. Derfor er det lurt å ikke la det ene kjønn dominere.
Den store utfordringen er at liberal feminisme i stor grad handler om holdninger og verdier. Kvinner har gått til Sydpolen og besteget Mount Everest, vært statsministre og presidenter, ledet store firmaer osv osv. Det burde være akseptert at det bortsett fra fødsel og amming er det ingen grenser for hva kvinner kan gjøre. Men når man hører på russesanger, ser hvordan kvinner mishandles, voldtas og trakasseres så vet man at arbeidet med å skape gode holdninger aldri kan erklæres som over.
Nok av saker å engasjere seg i
I Saudi-Arabia har ikke kvinner stemmerett (kun ved lokalvalg, for første gang i 2015) og får ikke lov til å kjøre bil. I en rekke land er kvinners vitnemål mindre verdt i en rettssak enn menns. Voldtekt brukes som våpen i krig og konflikter verden over. Menneskehandel et økende problem. Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og barnebruder kan føyes til på listen over saker det er verdt å engasjere seg for å få en slutt på. Det gjaldt for 100 år siden og det gjelder i dag; kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp hverken er eller oppfattes som noen selvfølge. Hvorfor ville ellers abort være forbudt mange steder, og noen menn mener de kan trakassere, voldta eller mishandle kvinner?
Krisesentrene er et viktig tilbud for mishandlede kvinne. Krisesentrenes eksistens bør trygges økonomisk. De er lagt inn under kommunenes rammefinansieringssystem, og har fått flere oppgaver. Likevel sliter de økonomisk. De siste årene er seks krisesentre nedlagt. Dette burde det være tverrpolitisk enighet om når statsbudsjettet skal vedtas på slutten av året. Mange kvinner jobber deltid, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Regjeringen burde sørge for økonomiske rammer som gjør at det er mulig for de som ønsker det å jobbe heltid. Noen vil innvende at dette er tema for partene i arbeidslivet. Men regjeringen, fylkeskommunene, helseforetakene og kommunene er arbeidsgivere. Det er på tide å utvikle en politikk som gjør det mulig for flere kvinner å jobbe heltid.
Det er mye man kunne skrevet om på Kvinnedagen 08.mars, men så lenge kvinner blir slått fordi de er kvinner, får seksuallivet ødelagt gjennom kjønnslemlestelse fordi de er kvinner, blir nektet å kjøre bil eller ta utdannelse og jobb fordi de er kvinner, da blir aldri kampen for at individuelle rettigheter også skal gjelde kvinner uaktuell. Dessverre.
Det er mange utfordringer å løse på likestillingens område, og det er ikke nødvendigvis ett svar som er det riktige på hvert område. Derfor bør kvinnedagen være en inkluderende dag, der alle som har et ekte engasjement for likestilling og kvinners rettigheter og trygghet være velkomne til å delta.
Om Suffragettene
Rollemodellene
Anmeldt i Dagbladet
Anmeldt i NRK
Anmeldt i VG
Individualisme fremfor feminisme og mannssjåvinisme

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no