21. jul
HARDT PRESSET. Ullensaker kommune har ingen ledige korttidsplasser på sykehjemmene, og må gjøre om enkeltrom til dobbeltrom for å ta unna køen som har bygget seg opp de siste månedene. Langtidsplassene ikke blir berørt.
 
Dobbeltrom på sykehjem i Ullensaker er midlertidig
LESERBREV. Brukerundersøkelsen viser at innbyggerne i Ullensaker er fornøyd med helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Publisert: 21.okt.2016 13:21
Oppdatert: 27.jan.2017 14:40

Enerom er og blir hovedregelen på institusjoner i Ullensaker. Kortsiktige svingninger i behovet må uansett løses, og heldigvis har vi dyktige ansatte i kommunen som løser det på en god måte.
Per Lillelien uttrykker i Eidsvoll Ullensaker Blad 18. oktober sorg over at det nå etableres midlertidige dobbeltrom ved rehab/korttidsavdelingen på Gjestad bo- og aktivitetssenter. Jeg er enig med Lillelien i at vi helst ikke skulle hatt behov for dobbeltrom, men er samtidig glad vi har en rådmann, kommunaldirektør og ansatte i kommunen som finner kortsiktige løsninger når det er behov for dem.
Det er viktig å understreke at vi hele tiden snakker om korttidsplasser. Beboere med fast plass har hatt, og skal ha, enerom. I høst har det vært ekstra stort behov for å finne sengeplasser til utskrivningsklare pasienter, innbyggere som ikke lenger kan bo hjemme og innbyggere som har behov for avlastningsplass. Administrasjonen har funnet løsninger for dette på kort sikt. Vi politikere tar ansvaret for å finne gode løsninger på lang sikt. Det er helt riktig at Ullensaker kommune har som mål at ingen skal måtte dele rom på sykehjemmet. Men hvis alternativet er å ikke få en seng der det er omsorg og pleie til stede hele tiden, er det kanskje bedre at de som ikke skal ha en permanent plass, kan dele rommet med en annen for en kort periode? Kanskje en potensiell venn?
Det er viktig å påpeke at det ikke er slik at alle på korttidsavdeling nå skal bo på dobbeltrom. Dette er kun en midlertidig og kortsiktig løsning der enkelte rom gjøres om til tosengsrom, noe som sikrer tilstrekkelig antall plasser for innbyggere med behov for korttidsplass. Hvis Ullensaker kommune ikke finner sengeplasser til sine utskrivingsklare innbyggere, vil de bli liggende på Ahus på firemannsrom, med påfølgende kostnader for kommunen for overliggerdøgn. Det vil være svært dårlig bruk av kommunens ressurser, og på ingen måte en god løsning for innbyggeren. De fleste vil vel tross alt heller være i nærheten av hjem, pårørende og venner, enn å ligge på sykehus med flere andre pasienter ut og inn av samme rom.
Ullensaker Høyre ser at i en vekstkommune som Ullensaker, så er det variabler som en ikke til enhver tid har kontroll på. Det har historisk sett vært god kapasitet på institusjonsplasser i Ullensaker kommune. Behovet for sykehjemsplasser har vært varierende over tid, og som politiker mener jeg at det er viktig at det ikke står mange ledige plasser på sykehjemmene, da også dette koster penger. Men når behovet for sykehjemsplasser nå er i ferd med å overstige kapasiteten vår, skal vi bidra til å finne løsningene for både den nære og litt mer fjerne framtida.
I løpet av høsten skal budsjettet for 2017 vedtas, og Ullensaker Høyre vil være en pådriver for løsninger som er langsiktige og gode, også innenfor omsorgssektoren.
Solveig Grene Seipæjærvi
nestleder Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Ullensaker Høyre

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no