19. jul
Fåmyra i Nannestad, med spor etter tidligere tiders torvdrift
 
Om Venstre, Jødalsmåsan og Bjørkemåsan
Morten Marthinsen kritiserer i Lesernes EUB Venstre for inkonsekvens.

Publisert: 17.jun.2016 09:54
Oppdatert: 27.jan.2017 14:15

Vi beskyldes for ønsket om å verne myr, men ser ikke verdiene i Bjørkemåsan i Nannestad og vil bygge ut denne.  Nå tror jeg ikke Nannestad Bygdeliste plutselig er blitt interessert i myr, det er nok andre motiver som ligger bak listas interesser i denne saken. For eksempel at lista ble dannet på grunn av lokal motstand mot anleggstrafikk fra utbygging av Bjørkåsen. Jeg forstår godt at anleggstrafikk gjennom et boligfelt vekker reaksjoner og skulle gjerne sett at det lot seg gjøre å unngå det. Men innlegget inneholder mye god folkeopplysning om myr og Nannestad Bygdeliste skal ha ros for å ha satt seg godt inn i saken!
Spørsmålet om hvorfor vi ønsker å verne Jødalsmåsan, men ikke Bjørkemåsan er imidlertid relevant, og det skal jeg redegjøre for her.  Bjørkåsen boligfelt, som Bjørkemåsan er en del av har vært inne i kommuneplanen i mange år og feltet var opprinnelig mye større.  Deler av feltet lengst i nord ble tatt ut av kommuneplanen på begjæring fra overordnende myndigheter fordi kommunen ønsket å prioritere utbygging i Åsgreina. Men feltet er fortsatt stort, og viktig for kommunen. Dette er sentrumsnært og i tråd med føringer som vi er pålagt gjennom «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» om at all utbygging skal skje i rimelig avstand fra kollektivknutepunkt og at veksten i trafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Disse kriteriene tilfredsstilles med Bjørkåsen og derfor må dette prioriteres fremfor vern av myr.  Alternativet til utbygging av Bjørkemåsan kunne være vest for sentrum i Nannestad, på dyrket mark. I valget mellom myr og dyrket mark vil hensynet til dyrket mark være viktigere.
På Jødalsmåsan har det vært drevet torvdrift i hundre år, men det rettferdiggjør ikke fortsatt drift. Hovedårsaken er at torvdrift i dag forutsetter tørrlegging og ødeleggelse i et helt annet omfang enn tidligere tiders skånsomme stikking i overflaten. Både vil torvdrifta påføre oss store utslipp av klimagasser, den vil ødelegge et fungerende økosystem og den vil kunne medvirke til tap av biologisk mangfold.  Dette visste man ikke for hundre år siden, og ikke for tjue, men vi vet det nå og da må vi handle deretter! Derfor bør bruk av torv fases ut og drifta på Jødalsmåsan avsluttes.
Noen ganger må vi foreta slike valg som vi må når det gjelder Bjørkemåsan. Det svekker ikke Venstres engasjement for å verne Jødalsmåsan og andre norske myrer og fase ut bruk av torv.  Torv er et verdiløst produkt som bare tilfører de som selger det verdier, på bekostning av fellesskapets interesser, naturmangfold og klima.  Det tilfører ikke fellesskapet noe som helst.  Venstres engasjement for miljø og klima er det altså ingen grunn til å betvile, men vi har også vilje til å foreta avveininger mellom ulike hensyn når det trengs. Det gjør det i denne saken!

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no