17. jul
 
Å rehabilitere eller ikke rehabilitere – det er spørsmålet
LESERBREV. La meg starte med en påstand:

Publisert: 15.jun.2017 14:43
Oppdatert: 15.jun.2017 14:50

De fleste mennesker vil tenke at dersom de blir utsatt for en alvorlig ulykke eller sykdom, er det både naturlig og fornuftig med en tidlig innsats for at den som er rammet kan bli så frisk igjen som mulig etterpå. Ikke bare er det bra for den enkelte – det er bra og lønnsomt for samfunnet også. Blant alle negative konsekvenser er det svært kostbart hvis en person i yrkesaktiv alder skulle bli ufør og pleietrengende etter en sykdom eller ulykke. 

Med de siste års reformer og endringer i helsevesenet, har kommunene fått et stadig større ansvar for oppfølgingen av skadde og syke mennesker. Pasientene skrives stadig raskere ut fra sykehus og mange flere blir behandlet og operert. Det er sagt så mange ganger før, men jeg nevner i tillegg at vi blir stadig flere eldre. 

Det er mange viktige yrkesgrupper i helsevesenet og derfor er det gledelig å lese i regjeringens opptrappingsplan som ble lansert i oktober i fjor, at det i perioden 2006–2009 var en vekst i antall årsverk i legetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten på mellom 8 og 9 prosent. I samme periode var det en vekst i antall fysioterapiårsverk på 3 promille (!). Jeg velger å runde av til null. 

Fysioterapeuter er en sentral yrkesgruppe innenfor rehabilitering. Få andre bidrar så mye til opptrening og gjenvinning av funksjon som det fysioterapeuter gjør. Tallene viser derfor med all tydelighet at rehabilitering ikke blir prioritert. Storsamfunnet står på sidelinjen og ser på at behovet øker uten at ressursene følger etter.

Dette vet regjeringen. Derfor lanserte de en opptrappingsplan for rehabilitering fra 2017. Dessverre fulgte det ingen penger med denne planen. Det ble riktig nok lagt 100 millioner kroner inn i rammen til kommunene (supplert med 100 millioner i tilskuddsmidler som kommunene kan søke på), men samtidig kuttet de 175 millioner som kommunene er forventet å kreve inn av pasientene som mottar fysioterapi. Bare at ingen av de største kommunene i Norge har innført egenandeler, av årsaker som er mange og sammensatte. Dermed har de så langt tapt penger på opptrappingsplanen.

Regjeringen slår fast at svikt i kapasitet er en betydelig utfordring. Det er derfor tvingende nødvendig at kommunene øker antallet fysioterapeuter, slik at noe av etterslepet kan tas igjen og pasientene får kommet tidlig i gang med opptrening og rehabilitering. Alternativet er at de blir satt på en venteliste mens potensialet for bedre funksjon og et mest mulig selvstendig liv svinner hen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no