14. nov
 
Åpent brev til Ordfører Tom Staahle
Vedr: Spørsmål rundt bruk av veto i sak om klimakrise i kommunestyremøtet 18 juni 2019.

Ordfører.

Tirsdag 18 juni fremmet MDG en interpellasjon om at Ullensaker kommune må erklære klimakrise.

Det ble i klimakriseinterpellasjonen nevnt at klimaendringene er her nå, og derfor har vi ikke tid eller ressurser til å fortsette som i dag. Felles for alle er at vi alle trenger at det blir lettere å leve miljøvennlig og ta grønnere valg i hverdagen. Vi ber om at de lokale tiltakene som må gjøres, blir gjort nå for å løse krisen vi er inne i. Gjennom dette håper vi både å ta vare på mest mulig av det vi setter pris på, og skape et samfunn som bidrar til å motvirke ytterligere artstap og klimaendringer.

Forslagene vi ba om votering over lød som følger:

1 Ullensaker kommune erklærer klimakrise, og oppfordrer nabokommuner, fylkeskommunen, Stortinget og Regjeringen om å gjøre det samme.

2 Ullensaker kommune vil i lys av klimakrisen gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune. Vi skal opprioritere arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak. Arbeidet skal også avhjelpe for den nært beslektede biomangfoldkrisen, som blant annet inkluderer insekter og en rekke andre dyre- og plantearter.

Klimakriseinterpellasjonen fikk støtte fra talerstolen av partiene Senterpartiet, SV/Rødt, Arbeiderpartiet og Venstre. Debatten gikk greit for seg og det så ut som at flertallet ville støtte å erklære klimakrise i Ullensaker – det har i ettertid fremkommet at også deler av Høyre og Krf var innstilt på å stemme for.

Vi synes det er besynderlig at ordføreren – som også er sentralstyremedlem i FRP – bruker sin vetorett og avviser kommunestyrets votering i denne saken.

Vi er klar over ordførerens rett til å legge ned veto og avvise interpellasjoner, men i denne saken lot ordføreren debatten løpe helt ut, før han klubbet interpellasjonen og nektet kommunens styrende organ å votere i saken, uten annen begrunnelse enn at han har rett til det.

Var dette riktig bruk av vetoretten i forhold til intensjonene i reglementet? Kontrollkomiteens leder mente i uformell samtale at det ikke var det.

Vi kan heller ikke erindre at ordføreren har benyttet vetomakten tidligere i ordførerens periode.

For de fleste tilstedeværende hadde ordførerens vetobruk et anstrøk av maktmisbruk, og ubegrunnet vetobruk er i beste fall udemokratisk.

Vi har derfor to spørsmål til ordfører Tom Staahle:

1: Hvorfor valgte ordføreren å bruke sin vetorett i denne saken?

2: Mener ordføreren at bruk av veto er en god demokratisk skikk?

Vi imøteser ordførerens åpne svar på denne henvendelsen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no