13. nov
 
Aps falske bekymring for lånegjelda i valgkampen
Bekymring for lånegjeld? Nei tydeligvis ikke så lenge det nærmer seg valgkamp.

Husbankens startlånsordning er en ordning for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare penger til egenkapital. Et av Husbankens mål er å bidra til at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne eie sin egen bolig. Målgruppene for startlån er barnefamilier, personer som mottar trygd og offentlige ytelser, men også personer med gjeldsproblemer, da det er mange som ønsker å etablere seg på boligmarkedet og har betjeningsevne, men allikevel ikke får lån i det ordinære lånemarkedet av andre årsaker. Posisjonspartiene har i Ullensaker satt av 75 millioner kroner per år til dette.

Etter et enstemmig kommunestyre innførte gjengs leie i de kommunale boligene er det sannsynlig å tro at en del husstander vil ønske å etablere seg i alternativ bolig, og ut fra dette ses et behov for ytterligere midler til videre utlån og etableringstilskudd. Rådmannen foreslo derfor at lånerammen for videre utlån økes med kr 50 mill. for 2019, hvor 50 % øremerkes leietakere i kommunale boliger.

Under behandling av saken i Hovedutvalget for Helse fremmet AP forslag om å øke dette til 70 millioner. Vi spurte hvorvidt det forelå en faglig begrunnelse for forslaget om å øke med 20 millioner. Svaret bekreftet at man kun hadde «tenkt på et tall», for å sende et «signal» om å legge til rette for fristilling av kommunale boliger. Dette er for tynt. Forslaget om økning gjentas i Formannskapet på tross av at Rådmann allerede har skrevet om intensjon og behov, og at de på FAGLIG grunnlag mener en økning på 50 millioner vil være tilstrekkelig og DEKKENDE ut kalenderåret. Allikevel så ønsker altså AP å overkjøre FAGLIGE begrunnelser- fordi de vet best…

Jeg minner om at vi er i september måned, og per d.d. har vi lånt ut 25 millioner til kommunale leietakere, vi har fortsatt 12,5 mill tilgjengelig, og 37,5 mill til øvrige. (totalt 62,5 mnok) Dette gir en «utlånshastighet» på 7,8 millioner pr mnd så langt. Merk dere tallet, 7,8 millioner kroner.

Når Rådmannen ber om en økning på 50 millioner, betyr det at man har 4 mnd til å ta imot, behandle og vedta søknader for å videreutlåne 37,5 mill til leietakere i kommunal bolig, og 25 mill til øvrige. Dette gir en «utlånshastighet» på hele 15,5 millioner pr mnd ut året, altså en dobling av årets første 8 måneder.

Rådmannen utfordres også i Kommunestyret til å komme med begrunnelser, og atter en gang så velger AP totalt å ignorere de samme FAGLIGE begrunnelsene. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt å øke med totalt 70 millioner. AP sitt forslag gir en «utlånshastighet» på hele 20,5 mnok pr mnd…

Dette er nesten en tredobling av utlånshastigheten årets første 8 mnd! De vil signalisere at de tar vanskeligstilte på alvor, og at det er viktig å legge til rette for de som ønsker å kjøpe egen bolig…

Ja kjære AP, det er nettopp det vi gjør med å følge Rådmannen og hans stab sine FAGLIGE begrunnelser, og ikke låne opp midler vi ikke har anledning til å formidle videre før årets slutt bare for syns skyld. Det er merkverdig og ikke minst bekymringsfullt at et parti som tar mål av seg å styre kommunen, ikke lytter til FAGLIGE råd fra egen administrasjon, og attpåtil ønsker å øke kommunens samlede lånegjeld med nye 20 millioner kroner(!) som administrasjonen har sagt de ikke trenger!

Bekymring for lånegjeld? Nei tydeligvis ikke så lenge det nærmer seg valgkamp... Med bekymret hilsen fra

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no