15. des
 
Barnevernsansatte må ivaretas
LESERBREV. Mange barnevernsansatte blir hetset og mottar trusler på nett. Vi kan ikke tolerere at de som skal hjelpe barn til en bedre hverdag, blir skremt fra å gjøre jobben sin.

Publisert: 25.apr.2017 11:00
Oppdatert: 25.apr.2017 11:15

Det å komme i kontakt med barnevernet kan skape sterke følelser for foreldre, spesielt når det er snakk om omsorgsovertakelse. Et økende antall ansatte i barneverntjenestene opplever hets og direkte voldstrusler framsatt gjennom sosiale medier eller på annen måte. Dette er uakseptabelt både for den enkelte ansatte og for barnevernet som offentlig tjeneste. Barnevernsansatte er en utsatt gruppe, siden de er gitt et mandat til å utøve omfattende og inngripende myndighet på samfunnets vegne. Å skape trygghet for barn er et av de viktigste samfunnsoppdragene vi har.

Straffbare trusler og sjikane mot offentlige tjenestemenn skal politianmeldes. Nylige endringer i straffeloven gir offentlige ansatte et styrket vern mot hets og sjikane de utsettes for som følge av sin tjenesteutføring. Samtidig vil reglene i personopplysningsloven kunne brukes til å kreve retting og sletting hvis deres personlige opplysninger offentliggjøres.

Også barnevernstjenesten har et ansvar for å skape en god dialog med familien, og forklare hva som skjer og hvorfor. Dersom barnevernstjenesten og andre familienære tjenester kommer tidlig inn i bildet, er håpet at familiene får hjelp og støtte slik at omsorgsovertakelse kan unngås.

Både barnevernet og enkeltansatte vil få en del kritikk fra foreldre eller andre som er misfornøyde med barnevernets arbeid, det er uunngåelig. Barnevernet skal og må tåle kritikk, noen ganger er det berettiget, men trusler, hets eller sjikane kan vi ikke akseptere. Det kan hindre barnevernsansatte i å hjelpe våre mest sårbare barn, og på sikt kan det ødelegge for rekrutteringen til barnevernet. Det kan medvirke til at barnevernsansatte vegrer seg for å gripe inn i vanskelige saker, fordi de frykter etterreaksjoner. Det kan også bidra til at innbyggere ikke melder fra om bekymring rundt barn, fordi de ikke stoler på barnevernet, eller frykter konsekvensene. For å kunne hjelpe barn og familier er barnevernet er avhengig av å motta bekymringsmeldinger.

Dette er bakgrunnen for at KS, Bufdir og BLD arrangerte et rådslag for å forsøke å finne fram til gode virkemidler som kan motvirke tendensen med hets og trusler mot barnevernsansatte. Sammen med relevante aktører på feltet ønsker vi å sette problemet på dagsorden og få en større oversikt over omfanget, og samtidig løfte fram gode eksempler og finne felles løsninger.

I fjor lanserte regjeringen en strategi mot hatefulle ytringer og Bufdir har fått ansvar for å iverksette flere av tiltakene i strategiene som også har betydning for ansatte i barnevernet. Innenfor arbeidslivsfeltet har regjeringens strategi som mål å inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.

Det er også viktig at politiet har god kunnskap og kompetanse om disse temaene. Regjeringen ønsker derfor å sikre at hatefulle ytringer og hatkriminalitet prioriteres i de nye politidistriktene. Bosted skal ikke ha betydning for hvordan hatefulle ytringer og hatkriminalitet forebygges og etterforskes. Derfor vil regjeringen styrke innsatsen på dette området i alle landets 12 politidistrikter.

For å få et best mulig barnevern må også kommunenes lokalpolitikere engasjere seg og støtte opp om barnevernet i sin kommune.

Vi må ivareta de ansatte, slik at de kan stå trygt i jobben de er satt til å gjøre. Vi må finne fram til virkemidler for å snu utviklingen og å motvirke turnover og vansker med rekruttering. Dette er nødvendig for at ansatte i barnevernet kan fortsette å gjøre jobben sin – nemlig å hjelpe barn til en bedre hverdag.

LES OGSÅ: Snuoperasjon ga stor endring i barnevernet

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no