25. jun
 
Boligpolitikk for alle
Forskjeller: Eidsvoll Arbeiderparti arrangerte fortjenestefullt 3. september, et møte om sosial boligpolitikk.

Publisert: 07.sep.2018 15:00
Oppdatert: 07.sep.2018 14:46

En av de som holdt foredrag var en dame som fortalte om den mangel på sosial boligpolitikk som finnes i Eidsvoll, og som hadde fanget henne i et mangeårig mareritt. En mangel på boligpolitikk som finnes i de fleste kommuner i dag.

Boligpolitikken gir ekstrem fortjeneste

Boliginvestor Ivar Tollefsen er den mest suksessfulle når det gjelder utleieboliger.

Hans boligportefølje har en markedsverdi på milliarder. Så boligpolitikken over de siste 30 år har utvilsomt vært lukrativ for kapitaleiere.

Før var boligpolitikken bedre

På 70-tallet var boligbyggingen sterkt subsidiert ved at kommunene skaffet tomter til selvkost, ved klargjøring av tomter på egen grunn, eller ekspropriasjon. Samt at kommunene betalte kostnadene med infrastruktur. Dessuten var det den gang kraftig inflasjon som spiste opp folks lån. For noen år siden solgte Eidsvoll kommune egne tomteområder. Det var et godt bidrag til det forskjellssamfunnet som vokser frem, også i Norge.

Leieboliger – en garantist for evig fattigdom

På grunn av høye boligpriser er en nyutdannet sykepleier mange steder henvist til leiemarkedet. Der får hun en husleie som er så høy at hun ikke kan regne med å spare til egen bolig, så det monner. For sparer hun i 10 år, vil eiendomsprisene kanskje doblet seg. Mens hennes lønn har økt 30 prosent. Så jo lengre hun sparer, jo lengre er hun vekk fra egen bolig.

Derfor blir hun fanget i den fattigdomsfella som leieboliger er. Sykepleieren vil kanskje aldri kunne oppnå en selveierbolig, selv om hun betaler en leie som er like høy - som renter og avdrag ville representert for egen bolig.

Å måtte leie bolig innebærer at økonomisk fattigdom går i arv, fordi barna ikke arver foreldrenes nedbetalte bolig. Dersom hun betaler kr 9.000 pr. mnd. i leie, vil sykepleieren allerede i en alder av 35 år, ha nedbetalt andres boliggjeld med 1,5 millioner kroner, med dagens pengeverdi.

Boligeiere blir millionærer

Venninnen til sykepleieren, som fikk hjelp av foreldrene til egen bolig, vil på et tidspunkt ha nedbetalt sin boliggjeld, og kan da hjelpe sine barn inn på boligmarkedet.

Som boligeier ville sykepleieren med «rike» foreldre:

1. Fått verdiøkningen på boligen.

2. Hun ville betalt ned på egne lån – ikke utleiers boliglån.

3. Få skattefri gevinst ved salg av egen bolig.

I Oslo vest har en enebolig økt i verdi med 7 millioner, de siste 30 år.

NAV - farvel

Eid bolig ville resultere i at bostøtten og penger til livsopphold til lavtlønnede og vanskeligstilte, ville blitt vesentlig redusert, fordi boligeieren på et tidspunkt har nedbetalt boliglånet så mye, at bostøtte ikke lenger trengs. Lavinntektstakere klarer seg da på egen hånd, uten repeterende kanossagang til NAV.

Oljefondet bør brukes i boligpolitikken

Oljefondet låner ut penger til én prosent rente i utlandet, og fondet investerer nå i eiendom i verdens storbyer.

Det er på tide å løse opp i den tankegangen, at Oljefondet kun skal investere i eiendom i utlandet. Følgende kunne gjøre alle til velstående boligeiere.

1. At Oljefondet låner ut penger til de som ønsker å kjøpe en nøktern bolig til eget bruk, med passivhus standard, administrert av Husbanken. Her har staten et fint virkemiddel til å kunne oppfylle forpliktelsene mht å redusere klimautslipp.

2. At renten settes til 1,0 prosent.

3. De første fem årene gjøres avdragsfrie. Deretter en nedbetalingstid på 30 år. Men at nedbetalingstiden kan økes/ senkes, avhengig av boligkjøpers økonomi.

4. At boligen er til eget bruk.

Mitt forslag gir over tid, ikke økte utgifter for det offentlige, og bremser fremveksten av et klassesamfunn, skapt av boligpolitikken.

Boligpolitikk for alle

Overskriften på kommunalminister Jan Tore Sanners innlegg i flere aviser 2014 var:

«En boligpolitikk for alle». Jeg håper at kloke politikere ser at Sanner farer med usannheter, og er villige til å bidra til Boligpolitikk for alle.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no