21. okt
BEHOLDE: Ullensaker Historielag ønsker å bevare den delen av DNB-bygget som ligger rett overfor Herredshuset. Foto: Kristian Westgård
 
Bør DNB-bygget rives?
Åpent brev til ordfører Tom Staahle i Ullensaker kommune.

Publisert: 07.des.2017 06:00
Oppdatert: 06.des.2017 13:40

Den delen av DNB-bygget som ligger rett overfor Herredshuset, var tidligere Ullensaker Sparebanks lokaler. Nå planlegges det restrukturering av store deler av området mellom Gotaasalleen, Trondheimsvegen og Hovedbanen. Historielaget kjenner ikke detaljene i planene, men vi er kjent med at også banklokalene skal rives for å gi plass til ny bebyggelse. Det mener vi er galt og i strid med minst to kulepunkter i kapitlet om Stasjonsbyen i Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø.

Huset er ikke vernet; det tror vi skyldes at svært få har tenkt eller trodd at dette huset kunne bli revet i overskuelig framtid. Sparebanken ble grunnlagt i 1848. De første årene foregikk virksomheten på Brenni og Trøgstad, fra 1856 var banken på Døli (nå Romsås), og i 1875 flyttet den inn i kommunens første herredshus som lå like ved den daværende Trøgstad stasjon på østsida av jernbanen, (huset er revet). Der var banken til den i 1901 flyttet til Herredshuset som da var nytt.

Sparebanken var en videreføring av kornmagasinet som ble opprettet i nødsårene først på 1800-tallet. Der «satte» bøndene inn korn (ikke penger) som kunne tas ut eller lånes ut når det var mangel på såkorn eller når høsten var så dårlig at kornet ikke kunne brukes som såkorn. Kornmagasinet bygde på tanker om felles innsats og nytte. Sparebanken ble en videreføring av disse tankene, men også materielle verdier fra kornmagasinet, cirka 1.400 spesidaler, ble grunnkapitalen for banken.

Sparebanken har hatt svært stor betydning for utviklingen i Ullensaker, og bankbygget er et signalbygg som forteller om dette. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Biong og Biong, og bygget ble reist av byggmester Hilmar Jørgensen i 1938. I den nevnte kommunedelplanen for 2017–2021 står det i kapitlet om Stasjonsbyen at «Målsetting for området som helhet» blant annet er:

  • 4. Å ta vare på byggeskikk fra ulike perioder som viser kontinuerlig utvikling og gir tidsdybde til bybildet, og
  • 5. Å skjerme Storgata og triangelet mellom Storgata, Trondheimsvegen og Gotaasalleen mot bygningsvolumer og byggehøyder som forstyrrer stasjonsbypreget.

Ullensaker Historielag henstiller så sterkt vi kan til de kommunale organer som skal behandle og vedta reguleringsplan for det aktuelle området, om å bevare bygningen til DNB, (gjerne også påbygget?) i sin opprinnelige form, konfr. kulepunkt 4 i målsettingene for Stasjonsbyen. Vi mener også at bevaring av dette bygget er nødvendig for å ivareta kravet til hensynssonen rundt Herredshuset, konfr. kulepunkt 5 i målsettingene for Stasjonsbyen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no