22. aug
Eidsvoll kommune sliter med å følge de nasjonale retningslinjene, mener Arne Halvorsen.
 
Bryter nasjonale retningslinjer
LESERBREV. Eidsvoll kommune sliter med å følge de nasjonale retningslinjene og får av den grunn trøbbel med statens tilsynsorganer.

Publisert: 12.jun.2017 19:30
Oppdatert: 12.jun.2017 15:15

1. Jordvern og økt matproduksjon

Eidsvoll kommune får innsigelser fra statens mann – Fylkesmannen – i flere utbyggingssaker for at kommunen ikke vektlegger bevaring av dyrket mark nok i utbyggingssaker. Unntakene som skal gjelde rundt de såkalte knutepunktene krever at de kommunale planene har klare grønne grenser. Her svikter Eidsvoll.

2. Vannverket

Mattilsynet – som er statens mann for næringsmidler – finner mange feil ved Eidsvoll vannverk som må rettes opp. Vår største utfordring er at vi ikke kjenner godt nok til tilstanden inne i alle de nedgravde vannrørene. Hvilke bør skiftes ut først? Regjeringa har som et nasjonalt beredskapstiltak vedtatt at samfunnet må få opp utskiftingstakten. Ypperste fagkompetanse har slått fast at kommunenes utskiftingstakten ikke er bærekraftig. Utskiftingstakten bør ned mot 50 år. Eidsvoll ligger vel på cirka 150 år. Virksomhetslederen for kommunalteknikk, har orientert politikerne i hovedutvalget for plan, næring, miljø at de med advokathjelp vil påberope seg at Mattilsynet ikke har lovhjemmel til å pålegge Eidsvoll vannverk noen bestemt utskiftingstakt av vannrørene. Hvorfor samtykker politikerne i Eidsvoll at rådmannen skal «gå i strupen» på Mattilsynet i stedet for å gå i dialog med statens tilsynsorgan for i samarbeid se på realistiske løsninger for Eidsvoll vannverk? Bortkastet arbeidskraft og skattepenger etter mitt syn.

Hvorfor kommer ikke de alvorlige bruddene som Eidsvoll vannverk har fått pålegg om å rette på, opp til politisk behandling? Politikerne som er eiere av vannverket og styre for dette, bør få dette til behandling slik et vanlig styre for en virksomhet ville fått.

Her er bruddene til Eidsvoll vannverk etter tilsynet 07.03.17:

1. Risiko og sårbarhetsanalysene er for dårlig eller mangelfulle.

2. Beredskapsplanene er ikke tilfredsstillende og det øves ikke på kriser.

3. Internkontrollsystemene er ikke oppdatert.

4. Saneringsplanene holder ikke mål. Det er i den nye drikkevannsforskriften krav om at det skal være en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes. Planene skal også være oppdatert og de skal følges.

5. Det er krav om opplæringsplaner for dem som arbeider i vannverket.

LES OGSÅ: Et svinn på 44 prosent i Eidsvoll

3. Skolestørrelser

Ingen har ennå fått avvik på grunn av at de bryter med intensjonene i grunnskoleloven i forhold til skolestørrelser. Eidsvoll legger nå gang på gang opp til å bryte det som står i grunnskoleloven. Grunnskoleloven sier at ingen skoler til vanlig bør være større enn 450 elever. Man trenger ikke utnytte ordene til «vanlig» og «bør» som står i loven slik som Eidsvoll legger opp til. Råholt ungdomsskole, Vilberg ungdomsskole, Råholt barneskole, og Vilberg skole legger man opp til at skal bli store skoler. Hvorfor blir ikke ulempene/baksidene ved så store skoler gjort kjent for dem som treffer vedtakene om bygging av disse? Er det bare økonomene som får styre dette? Det hviler et ekstra ansvar på dem som skal utforme så store skolebygg og skoleplasser for så mange elever. Kan utbyggerne nok om hva som skal til for at 5-, 6-, 7-åringer får en trygg og god skolestart i så store enheter? Det man kan miste av faglig, sosial og emosjonell læring her vil kreve ekstra store ressurser for å ta igjen.

4. Flere andre områder

Eidsvoll har også fått avvik fra lover og forskrifter på flere andre områder, men disse her blitt rettet opp etter hvert.

Det er altså Eidsvoll-politikernes kolleger høyere opp i systemet som står bak disse retningslinjene som lokalpolitikerne har vansker med å følge.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no