20. jul
BYGGE OPP: «Vi ønsker det beste for alle innbyggere i Eidsvoll og tror at det gjøres ved å bygge opp virksomheter i kommunen som vil gi økt helse og tilfredshet», skriver Gunn Elin Blakkisrud. Foto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Budsjett og utfordringer i Eidsvoll kommune
Senterpartiet har et valgprogram som setter helse og omsorg i fokus.

Publisert: 12.des.2017 11:00
Oppdatert: 12.des.2017 06:26

Vi ønsker det beste for alle innbyggere i Eidsvoll og tror at det gjøres ved å bygge opp virksomheter i kommunen som vil gi økt helse og tilfredshet. Nedenfor er eksempler på hvordan vi i året som har gått (2017) og i planlagt budsjett for år 2018 arbeider for å få dette til. Noen kan kanskje si at vi skulle gjort så mye mer, men handlingsrommet i Eidsvolls økonomi er ikke så stort.

1. Øke innsatsen på forebygging

Mål: Forebygge istedenfor å reparere

Tiltak: Øke helsesøstertjenesten, øke tilskudd til lag og foreninger. Hjemmebesøk til utsatte grupper (eldre over 75/80 år). Legge til rette for fysisk aktivitet, eksempel oppkjørte skiløyper. Miljøarbeidere i skolen.

Budsjett 2017: Økt helsesøstertjenesten med 300 prosent stilling, demenskoordinator i 100 prosent stilling.

Budsjett 2018: Øke helsesøstertjenesten med 175 prosent stilling, hverdagsrehabilitering ergo og fysioterapeut – til sammen 200 prosent stilling.

2. Verdig eldreomsorg

I 2017 har utvalg for helse og omsorg arbeidet fram en strategiplan som skal følges opp i budsjett og virksomhetsplan. Hovedpoenget her er at Eidsvoll kommune skal ha gode tilbud på flere «trappetrinn» fra bistand i hjemmet til høyspesialisert pleie på sykehjem. Vi har ikke tilstrekkelig tilbud i mellomsjiktet, for eksempel boligkomplekser med heldøgns pleie.

Mål: Enkeltrom på Vilberg helsetun skal aldri brukes til to.

Tiltak: Avviklet denne praksisen som akseptabel løsning. Tas opp ved behov på møter i helse- og omsorgsutvalget.

Budsjett 2017: Økt innkjøp av sykehjemsplasser fra 6–20 plasser. Vedtatt byggetrinn to som vil utvide Vilberg helsetun med 16 plasser.

Budsjett 2018: Økt nattbemanning: 178 prosent stilling, økt grunnbemanning korttidsavdeling 100 prosent sykepleier, økt legedekning 40 prosent stilling. Bygge omsorgsboliger i Feiring (tidligere Feiring aldershjem).

3. Økt innsats i hjemmesykepleien

Mål: Økt antall timer per bruker og mer stabilt behandlingsteam rundt hver bruker.

Tiltak: Flere ansatte, bedre kompetanse og bedre dekning på alle tider av døgnet.

Budsjett 2017: Økt bemanning med sykepleiere 600 prosent stilling.

Budsjett 2018: Økt grunnbemanning helsefagarbeidere kveld/helg 400 prosent stilling, økt nattstilling 190 prosent.

Det tar lang tid å vise at forebygging virker positivt både på folkehelse og statistikk. Det koster også å sette inn tiltak som vil gi gevinster på sikt, også økonomiske.

Jeg er nå veldig redd for at den økte innsatsen på disse tre fokusområdene skal bli tatt bort hvis «det borgerlige alternativet» sine kutt blir vedtatt. Kutt som «Ikke ansette flere helsesøstre (175 %) stilling», «Ikke driftstilskudd fysioterapeut (50 %)», «Nye 2-sengsrom (4 stk.)», «Legge ned innføringsklasse».

Barnehage, skole og helse tar store deler av budsjettet og dette er lovpålagte tjenester. Vi trenger gode tjenester nær folk og derfor har vi ikke råd til å nedbemanne på disse områdene. Våre verdier er blant annet respekt for menneskeverdet og ansvarlighet. Vi kan ikke i en langtidsplan tømme fond og tappe kommunen for alle ressurser, da vil vi ikke få handlingsrom framover. Det er viktig å sette tæring etter næring, men de lovpålagte tjenestene må prioriteres!

Et lite hjertesukk til slutt til alle dere som skriver at politikere må skamme seg for å «straffe medborgere» og «uansvarlig drift i kommunen». Meld dere inn i et parti (eller start eget), bli valgt inn, og gjør en innsats for kommunen. Det politiske arbeidet trenger nemlig engasjerte, ansvarsfulle og kloke mennesker på sin måte, for å gjøre det beste ut av det. Og Høyres forslag om kutt i godtgjørelse til politikere utgjør 0,015 prosent av driftsbudsjettet – så dette er et forslag som «monner». I disse budsjett tider blir det mange møter uten møtegodtgjørelse, men vi møter opp likevel fordi vi er glad i politikk og bygda vår!

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no