17. aug
KREVENDE: «Eiendomsskatten er naturligvis ikke et mål, men ett av flere midler det er vanskelig å komme utenom for å få til dette», skriver Torleif R. Hamre (SV). Foto: Kristian Westgård
 
Budsjettet handler om velferden
Budsjettdebatten i Eidsvoll handler mest om eiendomsskatt. Den burde vel så mye handle om tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.

Publisert: 11.des.2017 14:30
Oppdatert: 11.des.2017 14:34

Det som forener posisjonen (Ap, Sp, MDG og SV), er at vi vil forsvare barnehage, skole, helsetilbud til unge og eldre og de andre godene innbyggerne har krav på og som skal gjøre bygda trygg og trivelig å bo i for alle. Da kan vi ikke gjøre store kutt i driftsbudsjettene, for Eidsvoll har kuttet mye før og drives nå som en av de billigste kommunene i landet. På enkelte områder så billig at det er på kanten av det forsvarlige. Vi kan heller ikke la være å investere i skoler, barnehager, sjukehjem, omsorgsboliger og andre bygg som trengs for en befolkning i rask vekst. Det er krevende for en kommune med lave skatteinntekter sammenliknet med andre.

Eiendomsskatten er naturligvis ikke et mål, men ett av flere midler det er vanskelig å komme utenom for å få til dette. Alternativet har høyrepartiene lagt fram, og det inneholder harde kutt i viktige tjenester for innbyggerne, i tillegg til at også de bruker friskt av sparefond for å holde skuta flytende. Lista er for lang til å gjengi. Særlig hardt går det ut over tilbud til barn og unge, fra skolen i Feiring til miljøarbeidere i ungdomsskolen og helsesøstre for småbarn. De to siste kuttene er nesten ufattelige med tanke på de aktivistiske kampanjene partiet Høyre tidligere i år drev i media på vegne av ungdomsskolen på Råholt og helsestasjonen i sørbygda. Rådmannen og posisjonen gjør det politikerne etterlyste: foreslår nødvendige nye tiltak. Mens «det borgerlige alternativet» sier nei til det de samme politikerne ropte etter.

SV kan aldri støtte en slik politikk, og vil derfor heller støtte forslaget fra Ap og Sp. Vi har likevel et par betenkeligheter med det: Det bygger på dagens regler for eiendomsskatt, men det er kjent at dagens stortingsflertall ønsker å endre dem. Det kan skape problemer utover i handlingsplanperioden. Og forslaget bruker av disposisjonsfond for å balansere budsjettet på en måte SV ikke synes er den beste. Men det er uansett et forslag som forsvarer tjenestetilbudet. Alt annet er uforsvarlig etter vårt syn.

SV sitt primærforslag innebærer at vi følger rådmannens anbefaling om å innføre eiendomsskatt alt fra neste år. Det gjør vi blant annet for å unngå at eiendomsskatten skal ende opp med å bli altfor stor for innbyggerne våre. Vårt forslag har som mål å unngå å gå helt til topps med denne skatten, men stoppe på fire promille og innrette den slik at den får en best mulig sosial profil og ikke rammer enkeltpersoner urimelig hardt. Dette er lettere å få til om vi ikke svekker kommuneøkonomien det første året. For at ikke summen av byrder vi legger på innbyggerne, skal bli for stor og usosial, vil vi også dempe gebyrøkningen på vann og avløp. Det er avgifter som ellers stiger mye framover på grunn av det store vedlikeholdsetterslepet. Og sammen med hele posisjonen vil vi unngå å skru opp SFO-prisene.

Rådmannen har lagt fram et godt grunnlag, med nødvendige og riktige velferdssatsinger innafor svært stramme rammer. Forslaga fra SV og de andre posisjonspartiene følger disse hovedlinjene og styrker dem på noen viktige punkter. Lett blir det ikke, og sparsomme må vi uansett være i Eidsvoll nå. Likevel skal vi kjempe for et tjenestetilbud med kvalitet. Det er det rødgrønne valget.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no