21. jul
 
Byggehøyder og parkeringsplasser
Det skal etter hvert avgjøres kommunedelplaner, både for Sundet og Råholt-området.

Publisert: 25.okt.2017 14:30
Oppdatert: 25.okt.2017 14:56

Herunder skal avgjøres både byggehøyder og parkeringsmuligheter. Det siste er viktig for både boligeiere og besøkende.

Men det er dessverre noen vinglende politikere. Det ble tidligere i måneden avholdt et arbeidsmøte for politikere vedrørende «Sentrumsplan Råholt». Vi tok for oss fem punkter i planen:

Rekkefølgebestemmelsene, den grønne linja, parkeringsbestemmelser/normer, avlastningsvei og byggehøyder. Varaordfører Madsen skrev et utmerket referat fra møtet der det framkom at det var bred politisk enighet om samtlige punkter – uten at jeg refererer alle de fem punktene her og nå. Møtet var kreativt og givende. Det viste at politikerne i Eidsvoll er i stand til å diskutere saklig og komme fram til løsninger. Dessverre var IKKE det vi diskuterte i møtet og som «det var bred politisk enighet om» noen bindende avtale for partiene. Jeg tar for meg byggehøydene i dette innlegget.

Dette viste seg under behandling i formannskapet, som jeg leste referat fra i EUB. Arbeidsmøtet hadde bred politisk enighet om at det øst for Trondheimsvegen (gamle E6) gjennom Råholt sentrum skulle være en byggehøyde på maks tre etasjer. Formannskapet gikk inn for fire etasjer. Når det gjelder byggehøyder i nærheten av Eidsvoll Verk stasjon (sør, nord, øst og vest) bør det bygges høyere, men IKKE mer en maks sju etasjer På vestsiden av Trondheimsvegen. kan det bygges maks sju etasjer, formannskapet går for åtte etasjer.

Og da har jeg to spørsmål i denne forbindelse: Hvor ble det av den brede politiske enigheten? Og som jeg tidligere har spurt om: Er noen politikere «i lomma på utbyggerne?» Det er greit at det skal bygges «tett» i nærheten av knutepunktene, men nå må lokale politikere klare å sette visse begrensninger, vise at de/vi fortsatt har litt å si i lokalmiljøene, ta hensyn til etablerte boligområder og livsverket til dem som har bygd opp hus og hjem. For meg bor vi fortsatt «på bygda», Eidsvoll er en landkommune. Vi er ikke på Tveita eller Ammerud og skal vel heller ikke konkurrere med Jessheim, selv om kanskje noen mener dette.

På et møte i Sundet, der utbyggerne la fram sine planer, kom det fram mye bra. Planene er store, og det er bra det skjer noe i Sundet. Men noe «signalbygg» eller tårn kan det umulig være behov for. Dette blir kun et monument for utbygger. Wergelandskvartalet ser bra ut, med en blanding av næring og boliger. Men når det gjelder næring er det viktig med tilstrekkelig parkeringsplasser – folk oppsøker IKKE forretninger uten at de kan parkere i nærheten av disse. Og de tiltenkte parkeringsplassene dekker vel knapt nok boligene.

Og jeg synes at det nesten er utpressing av kommunen og politikerne når utbyggerne sier at det ikke blir noen utbygging av nevnte kvartal hvis de ikke får gjennomslag for sine planer om total rivning av eksisterende bebyggelse. Om det blir stående igjen/innlemmet ett av byggene så tror jeg dette kan la seg gjøre.

Når det gjelder parkeringsbestemmelser/normer så skrev Arne Halvorsen det så betegnende i EUB: Familier som trenger to biler for å få hverdagen til å gå opp er «ikke velkomne i Eidsvoll». Jeg referer ikke mer av hans utmerkede innlegg, men nå må galskapen med å stoppe bilene opphøre. Vi er fortsatt ei bygd med mange spredte aktiviteter og ikke en bydel i Oslo.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no