20. apr
FOR HØYT: Hvis Arne Halvorsen var diktator, hadde han satt foten ned for «bomaskiner» i Sundet. Illustrasjonen viser planlagt bygg i Rubis-området.
 
«De eldres by»?
Administrasjonen har gjort en stor og flott innsats med å lage et forslag til «områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, Sundet».

Publisert: 06.mai.2018 14:00
Oppdatert: 07.mai.2018 14:35

Det er etter mitt syn en stor, god og omfattende plan som nok på noen områder er svært optimistisk og går for langt. Mye er bygd på faktakunnskap, men mange av forslagene i planen bygger også antakelser og avveininger gjort underveis i planarbeidet.

I dette området bor det i dag cirka 600 personer og planen legger opp til at det i framtiden kan gi plass til cirka 2800 personer i tillegg til en del handel/næringsvirksomhet.

Hvem skal man så bygge for?

1. Eldre som vil bytte ut sin enebolig i Eidsvoll med leilighet.

2. Enslige uten barn.

Så langt faller vel de fleste av dem som har bosatt seg i det som til nå er bygd av blokker i Sundet inn under disse to gruppene.

Men hva med framtiden? Vil man greie å fange opp innflyttere utenfra som utgjør den største befolkningsveksten i Eidsvoll. De fleste av disse har så langt havnet på Råholt.

En av de store utbyggerne anslo markedet til å være cirka 30 leiligheter i året i Sundet. Det blir spennende å se om utbyggere og finansinstitusjoner vil satse på at markedet vil endre seg vesentlig. Eller vil Sundet bli en byggeplass i mange tiår framover fordi det vil ta mange år å få solgt leilighetene i høyblokkene?

Planen legger opp til mulighet for mye blokkbebyggelse. Både i sentrumsdelen og noe utover på Rubis-området. Med mange etasjer i flere av byggene blir det kort tid med sollys på bakkeplanet og for de laveste etasjene. Det blir også for små grøntområder.

At «lille provinsbyen Sundet» skal utvikle seg med høyhus framfor mer sentrumsnære områder til Oslo/Gardermoen er veldig optimistisk. Selv om det fra regjeringa blir forventet at det skal skje en fortetting og transformasjon nær knutepunktene, er det ikke sagt noe som kan tyde på at det forventes at arealene blir regulert til oppføring av «menneskesiloer».

Det virker på meg som planleggerne og innspill fra noen politikere kommer under utsagnet «har tatt for mye Møllers tran» når det gjelder høyde på husene som kan bygges og som markedet vil ha.

Pengemakta vil selvsagt bygge høyt for om mulig få større avkastning på sin innsats.

Hadde jeg vært diktator skulle det ikke blitt tillatt å bygge blokker med mer enn fire høyder med leiligheter over en etasje med parkering og en etasje med handel/næring i selve sentrumsdelen. På områdene utenfor selve sentrumskjernen skulle ingen blokker være høyere enn fire etasjer som for eksempel på Rubis-området. Da ville vi fått et triveligere bymiljø med mer lys på de lavere nivåene større deler av døgnet. Og kanskje også en del barnefamilier til dette området.

Dessverre ser det ut til at flertallet av lokalpolitikerne vil ha disse «bomaskinene» i Sundet og at jeg med flere ikke når fram.

Vil dette forslaget til reguleringsplan for Sundet styrke Sundet som sentrum i Eidsvoll eller vil det bli dødsstøtet som sender sentrum over til Råholt? Stopper utbygginga i og rundt sentrum opp fordi markedet ikke vil betale det utbyggerne vil ha for leilighetene er det farvel til Sundet som sentrum i Eidsvoll. Er tilrettelegginga for handel/næringsvirksomhet med tilhørende parkeringsplasser god nok i planforslaget? Sundet kan bli den lille strandbyen ved Vorma. Blir Sundet det med denne planen?

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no