16. jul
 
Det bør være fullt mulig å kunne ta et standpunkt
Valgdagen 11. september nærmer seg raskt. Mange har bestemt seg, mange vet ennå ikke hva de skal stemme på og altfor mange velger å avstå fra å benytte seg av den innflytelse hver enkelt av oss har.

Publisert: 07.sep.2017 10:30
Oppdatert: 07.sep.2017 10:54

Valgkampen har heller ikke gjort det enkelt for de usikre. Media og spesielt TV-kanalenes valgsendinger har vært mer preget av å skulle være underholdning enn av å formidle politikk. Likevel, for den som prøver å holde seg orientert, har partienes programmer og hva de forskjellige går til valg på kommet frem. Og det bør være fullt mulig å kunne ta et standpunkt.

Årets stortingsvalg er mer enn noe annet et regjeringsvalg, et valg mellom to forholdsvis klare og høyst forskjellige alternativer. En undersøkelse som ble offentliggjort for ikke så lenge siden viste at den sittende regjeringen har fått gjennomført omkring 80 prosent av sine valgløfter fra 2013. Et usedvanlig godt resultat tatt i betraktning at den er en mindretallsregjering som hele perioden har vært avhengig av motvillige støttespillere. Til sammenligning gjennomførte den siste rødgrønne regjeringen bare 15 prosent av sine løfter enda den faktisk hadde et stortingsflertall bak seg.

La oss se litt på hva som er blitt gjort i disse fire årene.

Skatter og avgifter er senket med 22 milliarder kroner, lettelser som har kommet vanlige skattebetalere og familier til gode. Arveavgiften er fjernet og frikortgrensen for ungdommer som har sommerjobb eller deltidsjobb er økt til 55.000 kroner. Avkortingen i pensjonen for gifte og samboende er redusert og enslige minstepensjonister har fått en pensjonsøkning på 4000 kroner årlig. Helsekøen er redusert med hele 70.000 personer i løpet av perioden. Og vi har fått innført fritt behandlingsvalg. Det er blitt lovfester rett til sykehjemsplass for alle og vi har fått innført pakkeforløp for en rekke alvorlige sykdommer.

Vi har fått den strengeste innvandringspolitikken noensinne, og en innskjerping av kravene for opphold i Norge. Det er blant annet innført krav om norskkunnskap og samfunnskunnskap. Sosialhjelpen er stanset til personer som oppholder seg ulovlig i Norge og rekordmange er uttransportert.

Vi har opplevd en historisk satsing på samferdsel. Hele 1000 milliarder er satset på nasjonal transportplan. Aldri tidligere er det bygget så mye ny vei i Norge og i tillegg er vedlikeholdsetterslepet kraftig redusert. Og for første gang i Norge er bilavgiftene blitt redusert, ikke økt. Også jernbanen har opplevd en høyst nødvendig nysatsing etter mange år med tomt snakk.

Arbeidet er imidlertid ikke ferdig. Mye står igjen, den sittende regjeringen vil fortsette den positive utviklingen vi har opplevd i denne fireårsperioden. Så la oss se litt på forskjellene mellom de to regjeringsalternativene: Regjeringen har lovfestet retten til sykehjemsplass. Arbeiderpartiet stemte mot. Vi vil fjerne eiendomsskatten i hele Norge. Arbeiderpartiet vil beholde den. Vi mener at staten skal finansiere eldre omsorgen, den skal ikke være avhengig av den enkelte kommunes økonomi. Vi vil fjerne avkortingen for gifte og samboende pensjonister og vil ha bort 75 prosent-regelen. Arbeiderpartiet går imot dette. Vi ønsker å øke strafferammene for mord og grove voldsforbrytelser. Arbeiderpartiet går imot dette. Vi vil at familiene selv skal bestemme hvor mye permisjon mor og far skal ta ut. Arbeiderpartiet vil tvangsregulere dette. Vi vil gjøre det rimeligere å ha bil, og vårt mål er fortsatt at alle bommer skal bort. Arbeiderpartiet vil gjøre det dyrere både å kjøpe og kjøre bil og de vil øke bomsatsene. Vi mener at flyktninger ikke skal ha særfordeler eller få snarveier til trygd. Vi vil forby plagg som burka og nikab i det offentlige rom. Og vi vil forby hijab i skolene. Arbeiderpartiet har stemt imot alt dette.

Vi ønsker å ta vare på norsk kultur og norske tradisjoner. Og vi vil at kristendommen skal ha en fremtredende plass i skolen. Arbeiderpartiet har gått imot også dette.

Vi vil at den utviklingen vi har hatt i Norge med den nåværende regjeringen skal fortsette. Vi vil fortsette å bygge nye veier, vi vil stase på effektivitet og valgfrihet i helsevesenet. Vi vil at folk skal få beholde mer av sine egne penger gjennom å redusere skatter og avgifter. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder, noe som vil ramme hardest for dem som har minst. Vi vil at alle skal kunne føle seg trygge i vårt land ved å satse på økt effektivitet i politiet gjennom en god politireform. Vi vil styrke forsvaret etter et kvart århundre med nedbygging og reduksjon. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier i stedet at de vil «reversere» det meste av det vi har oppnådd.

Vi har et valg. Vi har det gode valg som vil fortsette den fremgangen og positive utviklingen vi har hatt de siste fire årene. Eller vi kan velge dem som vil reversere utviklingen, ta fra oss mye av det denne regjeringen har oppnådd og øke skatte- og avgiftstrykket. Vi kan velge mellom dem som vil begrense og regulere innvandringen og som stiller krav til de som får opphold. Eller vi kan velge dem som åpner for en ukontrollert innvandring og det multikulturelle kaos. Vi kan velge mellom dem som vil utvikle og modernisere samfunnet i pakt med tiden og utviklingen. Eller vi kan velge dem som vil låse oss fast til fortidens tenkning.

La den gode utviklingen fortsette, den sittende regjeringen trenger minst fire år til, og Fremskrittspartiet er den aller beste garantist for at det skal skje. For dine barn og barnebarns skyld, for din egen skyld og for Norges skyld. Ta det gode valg, gi din stemme til Fremskrittspartiet.

Hurdal Fremskrittsparti

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no