20. jan
EIENDOMSSKATT: Hans Petter Sveen i Eidsvoll MDG synes det mangler noen vesentlige elementer i debatten rundt eiendomsskatt. Arkivfoto: Veronika Sletta
 
Eidsvoll kommunes økonomi – noen tanker og konsekvenser
Det har vært mye skriverier om innføring av eiendomsskatt i Eidsvoll, både i leserinnlegg og på sosiale medier. Ikke overraskende, da dette er noe som berører de fleste av oss. Dog synes jeg at debatten mangler noen vesentlige elementer.

Publisert: 13.jan.2020 18:00
Oppdatert: 13.jan.2020 17:22

Et vanlig spørsmål jeg har fått, er hvorfor kommunen trenger denne skatten. Som relativt ny lokalpolitiker, har jeg ikke full oversikt. Dog har jeg gjort meg noen tanker, ut i fra tilgjengelig informasjon:

1. Eidsvoll er en inntektsfattig kommune

Rådmannen har opplyst at Eidsvoll har lav skatteinngang n og rammetilskudd, ca 94% av normalen/snittet. Hvis en tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, kommer en fram til at Eidsvoll får inn ca. 1.400 millioner i 2020. Hvis dette er 94% av «normalen», ville kommunen fått inn ca 1.490 millioner ved 100%. Dette betyr altså at Eidsvoll har rundt 90 millioner mindre å rutte med enn en snittkommune – hvert år! Det tilsvarer en eiendomsskatt på 4-5 promille.

2. Utsatte investeringer

I 2015 – 2019 ble det vedtatt å bygge ut / bygge ny Vilberg barneskole, Vilberg ungdomsskole, Bønsmoen skole og Råholt barneskole. I tillegg er det snakk om at blant annet Råholt ungdomsskole og Dal skole er fulle, og vel så det. Kan det være slik at noen av disse skolene burde vært utvidet eller bygd nytt for «mange år» siden, men at det har vært utsatt pga trang økonomi? Det kan uansett ikke være økonomisk gunstig å «samle opp» investeringer. Bare Vilberg skole, Råholt skole og Vilberg ungdomsskole vil kunne koste minst 900 millioner. I årlige renter og avdrag er det kanskje snakk om 40 – 50 millioner kroner de første årene! Eller tilsvarende 2-3 promille eiendomsskatt.

3. Er noen av investeringene som er vedtatt, unødvendig dyre?

La oss se på hva et par investeringer er forventet å koste Eidsvoll kommune. I 2015 vedtok flertallet i kommunestyret å bygge ny Vilberg barneskole på Tynsåk. Dette var kostnadsberegnet til kr. 264 millioner. Dog var bygging/utvidelse på nåværende tomt (med LHL og Europris) langt billigere, kun 147 millioner. Hadde det blitt valgt, ville finanskostnadene vært 6-8 millioner lavere de første årene. (Som kjent er ikke Tynsåk-alternativet kommet i gang, og antatt kostnad blir nå trolig opp mot (eller over) 400 millioner!)

Det er også vedtatt å rehabilitere / bygge ut Råholt barneskole for 280 millioner. Der mente rådmannen i fjor vår at grunnet kommunens anstrengte økonomi, burde kommunestyret utsette saken, for å se om det var økonomisk forsvarlig å bruke så mye. Rådmannens forslag ble nedstemt. Hadde kommunestyret valgt å utsette, er det ikke utenkelig at kommunestyret i høst ville gå for en billigere løsning, og kanskje spart 50 - 150 millioner.

Teoretisk kunne kommunen altså spart 3 - 400 millioner på disse to skolene, noe som kan utgjøre 15 – 20 millioner årlig i finanskostnader, eller opp mot 1 promille eiendomsskatt. Vi i Eidsvoll MDG har kjempet for nettopp dette, men tapt mot flertallet.

La meg avslutningsvis kort nevne «gjengs leie». I 2015 vedtok kommunestyret gjengs leie for kommunens boliger, for bl.a å bedre kommunens økonomi. Det innebar at husleia økte med snitt 1.574,- per måned (!) for de som leier kommunale boliger. Dette er personer som fra før av er blant de av oss som har dårligst økonomi. Heldigvis kan vi anta at en del får (økt) bostøtte, og at netto husleieøkning ikke er like stor. Dog setter dette eiendomsskattedebatten i et interessant perspektiv. De siste 5 årene har mange av kommunens fattigste, syke, funksjonshemmede o.l., personer som ofte også har store behov for gode kommunale tjenester, hatt økte boutgifter på kanskje 1.000,- til 2.000,- ekstra per måned (!). Skal vi så løse dagens anstrengte kommunale økonomi, ved å kutte i viktige kommunale tjenester - som også vil kunne ramme mange av disse, for å unngå at vi som er bedre stilt – som de fleste av oss i egne boliger er, skal slippe å betale noen hundrelapper i eiendomsskatt?

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no