19. jan
EIDSVOLL: «Kommunebarometeret viser også at vi i Eidsvoll er blant de beste i landet på økonomistyring , til tross for at vi har lave inntekter, men vi i Arbeiderpartiet er likevel ikke fornøyd», skriver Hege Svendsen. Arkivfoto
 
Eiendomsskatt, minibanker og kommuneøkonomi
EIDSVOLL: Vi trenger å komme oss oppover på kommunebarometeret. Ikke først og fremst for statistikkens del, men for Eidsvolls innbyggere.

Publisert: 18.jul.2019 11:30
Oppdatert: 18.jul.2019 11:47

Arbeiderpartiet går til valg på at vi ikke skal innføre eiendomsskatt dersom det finnes løsninger som ikke går på bekostning av tjenestene til innbyggerne, for Høyre har helt rett, vi trenger å komme oss oppover på kommunebarometeret. Ikke først og fremst for statistikkens del, men for Eidsvolls innbyggere. Vi trenger bedre tjenester, ikke dårligere. Nå klatrer Eidsvoll sakte, men sikkert oppover hvert år. Vi klatret 40 plasser i fjor, i motsetning til enkelte blå kommuner i nærheten som faller dramatisk nedover på listene. Mener Høyre at nabokommunen leverer dårligere tjenester siden de faller på listen?

Kommunebarometeret rangerer alle kommunene i landet etter gitte kriterier på de ulike tjenestene som ytes. KS som lager barometeret skriver følgende om målingen: En rangering er nettopp en rangering – ikke en kvalitetskontroll. Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.

Kommunebarometeret viser også at vi i Eidsvoll er blant de beste i landet på økonomistyring, til tross for at vi har lave inntekter, men vi i Arbeiderpartiet er likevel ikke fornøyd. Vi vil ha bedre tjenester og derfor satser vi på å styrke dem. Det er også grunnen til at vi ikke kunne støtte Høyresidens kuttliste til budsjettet for 2019. Vi tror ikke at deres løsninger ved å kutte i tjenestene vil gjøre innbyggerne fornøyd og bedre resultatene på kommunebarometeret. Heller tvert imot.

Vi vil ikke bruke penger vi ikke har. Her er ti punkter som vi tenker vil hjelpe oss til å unngå eiendomsskatt og som samtidig vil gi oss bedre tjenester:

1. Vi kan få mer penger over statsbudsjettet. Regjeringen har de siste årene gitt Eidsvoll mindre veksttilskudd enn det som er nødvendig sett i forhold til lønns-og prisveksten. Vi har i tillegg også fått flere lovpålagte underfinansierte oppgaver. Eidsvoll ville bare i 2019 hatt 11,89 millioner mer med Arbeiderpartiets alternative budsjett. Det kunne betydd 10 flere sykehjemsplasser eller 16 flere lærere eller 19 flere helsefagarbeidere. Dersom regjeringen hadde prioritert kommunenes velferd til innbyggerne i stedet for mindre skattelette til de rike her i landet, ville vi fått det viktigste bidraget for å unngå eiendomsskatt.

2. Vi kan øke skatteinngangen til kommunen. Det gjør vi ved å få fortgang i den utviklingen som sentrumsplanen vi har vedtatt og plan for Råholt/ Eidsvoll verk som vi jobber med, legger opp til.

3. Vi kan også tenke smartere om f.eks toalettanlegget i Sundet som flertallet i kommunestyret har lagt inn penger til. Dette ville opposisjonen ta bort for å spare penger. Kunne de ikke i stedet gå for en betalingsautomat på døren og ta noen kroner så det ville dekke inn vask og vedlikehold?

4. Salg av eiendommer. Kommunen eier mange attraktive tomter og eiendommer som kan gi oss gode inntekter. En av dem er Søndre Samfund. Dersom vi selger her kan vi inngå avtaler om at vi beholder areal til sal, bibliotek osv. Noe lignende som de har gjort med Folketshus i Lillestrøm. Et annet eksempel er de kommunale boligene bak Amfi. Her kan vi også selge og avtale om å få bygge nye kommunale boliger. Her kan vi få en vinn- vinn-situasjon, både tjene penger og få bedre boliger.

5. Man kan få mye midler til folkehelsetiltak og miljøtiltak om man er flink å søke. En folkehelsepark på Skaubanen vil nok kunne samle interesse.

6. Ta i bruk digitale verktøy. Et eksempel kan være elektroniske medisindispensere. I stedet for at hjemmesykepleien må kjøre langt for å gi oppegående mennesker medisiner, finnes det elektroniske dispensere som deler ut riktig medisin til riktig tid og som sender varsel til dedikert helsepersonell dersom de ikke blir tatt til riktig tid. Dette gjør at hjemmesykepleien kan bruke mer tid på de som trenger det og det gir også frihet for de som bruker medisinen ved at de slipper å vente på hjemmesykepleien. Det finnes mange flere eksempler på digitale verktøy og velferdsteknologi som kan spare tid, penger og gi bedre kvalitet.

7. Bygge kostnadseffektive skoler og omsorgsbygg i egen regi. Alle rapporter og regnestykker viser at OPS (offentlig privat samarbeid) koster mange hundre millioner mer enn hva det koster oss selv å bygge. Det er fordi private ikke får samme lånebetingelsene som kommunene og fordi de private også skal tjene penger. Vi sier derfor nei til OPS for å spare penger og for at profitten heller skal gå tilbake innbyggerne. Det er også viktig at vi ikke utsette investeringene og at vi bygger stort nok.

8. Ha sykehjemsplasser og legevakt i egen regi. Ved å bygge 16 nye sykehjemsplasser i egen regi og ikke kjøpe disse plassene fra private får vi et mindreforbruk på 16 millioner kroner i året. Vi ser at nabokommunen har fått det tøft økonomisk etter at de har sett at den interkommunale legevakten blir dyrere enn antatt. Vi vil derfor heller ha døgnbemanning på vår kommunale legevakt og gi våre innbyggere kort vei og gratis parkering.

9. Hele faste stillinger i omsorgssektoren, bedre rekrutteringstiltak og vikarpool. Vi må få ned vikarutgiftene fra rekrutteringsbyråene og da trenger vi å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere samt ha vikarpool i egen regi. Her er det mye penger å spare og mye kvalitet å hente.

10. Smarte innkjøp. Vilberg kompetansesenter sparte 1,2 millioner på å gjøre smartere innkjøp av forbruksmateriell. Innsparingen er stor nok til å dekke lønn til to helsefagarbeidere.

Bra for miljøet og for lommeboken, og det vil vi i Ap ha mer av.

Det var våre noen av våre løsninger. Bedre tjenester, mer inntekter, smartere Eidsvoll og sterkere fellesskap .

God sommer og godt valg!

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no