25. jan
 
Et verdivalg
FrP og Høyre velger å bruke begreper som mulighetsrom, effektivisering og nødvendig omstrukturering når 240 millioner kroner skal spares inn over 3 år.

Publisert: 11.aug.2019 22:38
Oppdatert: 11.aug.2019 23:02

Debatten om svak kommuneøkonomi og innføring av næringsskatt i Ullensaker fyller avisspalter og sosiale medier. Arbeiderpartiet vet at å spare 240 mill. vil måtte medføre dramatiske KUTT i velferdstjenestene som tilbys våre innbyggere. Vi vet også veldig godt at personalkostnader som største enkeltkostnad er mest utsatt når det skal kuttes i budsjetter, og vi vet at tilstrekkelig ressurser betyr mest for kvaliteten i velferdstjenestene. Ordføreren (FrP) har laget en skrytevideo med alt de har levert. Der nevnes ikke ett ord om helsetjenester og eldreomsorg. Etter 20 år med FrP og Høyre er dette status for demens og eldreomsorgen i Ullensaker:

Antall eldre innbyggere over 80 år er sterke økende og vil dobles fram mot 2030, ifølge rapporten «Folkehelseutfordringer i Ullensaker» fremlagt i 2017

Bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger har ikke økt i takt med behovet.

Terskelen for å få plass på sykehjem i Ullensaker er høyere enn noen gang, og mange eldre må bo lengre i egen bolig enn ønskelig.

Ventelistegaranti for omsorg/sykehjemsplass finnes ikke i Ullensaker.

Antall innbyggere med behov for omsorg/sykehjemsplass som sendes til andre kommuner pga. mangel på sykehjemsplasser er ca. 15-20 stk. og forventes å øke årlig med ca. 15 stk. hvert år framover, jfr. Rådmannens beregninger i 2018.

Pr. i dag lider ca. 300 personer i Ullensaker av demens i en eller annen form og trolig vil antallet dobles fram mot 2040 (kilder: Folkehelseinstituttet og Nasjonalforeningene for Folkehelsen)

Altfor mange som har demens mangler diagnose, (kilde: Nasjonalforeningen for Folkehelse). Diagnose er viktig både for å utelukke annen sykdom og for å få et best mulig tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud fra kommunen.

Ullensaker har kun 36 omsorgsplasser tilpasset personer med demens. I tillegg bor en del personer med demens på sykehjem uten tilpasset tilbud for demente.

Gjennomføring av aktiviteter for eldre og demente er svært sårbart for sykefravær og uforutsette hendelser og er i stor grad avhengig av pårørendes deltagelse.

Arbeiderpartiet sier JA til fellesskapsløsninger og best mulig velferdstjenester. Det handler om verdivalg! Vi vil ha en eldreomsorg og demensomsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får vi best til i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig omsorg og tjenester som gjør eldre til sjef i eget liv. Da må det være tilstrekkelig ressurser slik at beboere får hjelp til å komme ut og glede seg over livet. Alle skal være trygge på at de får god kvalitet i omsorgen. Ullensaker Arbeiderparti vil:

Bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Styrke hjemmetjenestene slik at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker

Styrke satsningen på velferd/tryggehetsteknologi

Styrke satsningen innen demensomsorg

Bekjempe ensomhet blant eldre ved aktivitet og flere sosiale møteplasser

Skal vi styrke velferden må vi få orden på kommunens økonomi. Vi vil få orden på økonomien gjennom bærekraftig vekst, næringsskatt og ved kutt i lønninger til politikere og dyre konsulenter.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no