17. jul
 
Fastlegeordningen skal forbedres og bevares
Fastlegeordningen er avgjørende for å sikre en god helsetjeneste for alle.

Publisert: 04.mar.2018 14:00
Oppdatert: 02.mar.2018 12:17

Fastlegene hjelper pasientene der de bor, og sender videre til behandling på sykehus ved behov. Uten fastlegene vil spesialisthelsetjenesten knele. Høyre vil styrke rekrutteringen, gjøre yrket mer attraktivt, sikre fastlegene nok tid til pasienter, og våge å se på finansiering.

Høyre støtter forslaget om å øke legedekningen, spesielt i fastlegeordningen og spesielt i distriktene. For å få flere fastleger må vi øke rekrutteringen og samtidig beholde erfarne fastleger i yrket. Bredden i arbeidsoppgaver og dybden i det medisinfaglige må beholdes for å gjøre fastlegestillinger attraktive å søke seg til, og å bli værende i.

Vår visjon er å skape pasientenes helsetjeneste. Legene er til for pasientene og skal gi god diagnostikk, behandling og service. I Norge er fastlegeordningen avgjørende for å sikre kvalitet i hele helsetjenesten. Ikke bare i møte mellom fastlege og pasient, men for å styre pasientene i riktig retning innenfor spesialisthelsetjenesten. Uten fastlegene vil sykehusene i Norge gå i knestående. Derfor må vi også være villige til å se på finansiering.

I løpet av de siste årene har fastlegene har fått overført en rekke nye oppgaver fra andre deler av helsetjenesten, uten at det nødvendigvis har fulgt med verken midler eller kompetanse. Et eksempelvis på tilpasset finansiering er differensierte driftstilskudd slik avtalespesialistene har. Ulike legekontor tilbyr ulik kompetanse og ulike tjenester. Derfor bør vi undersøke om finansieringen i større grad kan tilpasses den enkeltes utgifter.

Svaret på hvilke endringer vi gjør bør komme etter en grundig vurdering. Stortinget har enstemmig vedtatt å evaluere fastlegeordningen. En slik evaluering vil gi oss kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å ta kloke valg om justeringer. Arbeidet haster.

Evalueringen bør omhandle listelengde, finansieringsordning og fastlegenes oppgaver. Ansvarsforholdene mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegens rolle bør tydeliggjøres. Målet er at alle skal ha en fastlege å gå til i fremtiden.

Norge skal være stolt av både fastlegeordningen og allmennmedisinens status. For å bevare den i fremtiden må vi hindre fragmentering av faget. Høyre vil bevare dagens fastlegerolle som bærebjelke i helsetjenesten og sikre fastlegene gode og trygge arbeidsforhold også i fremtiden.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no