20. okt
FÅR SKRYT: NHO trekker fram Furuseth AS på Dal som et eksempel på en bedrift som har klart å både omstille og fornye seg. På bildet: daglig leder Harald Furuseth. Arkivfoto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Flere jobber sikrer den norske velferden
MENINGER: Historien om Furuseth AS er historien om omstilling og fornyelse gjennom generasjoner, skriver NHOs regiondirektør, Nina Solli.

Publisert: 07.jul.2017 18:00
Oppdatert: 07.jul.2017 18:39

Daglig leder Harald Furuseth er fjerde generasjon i Furuseth AS på Dal i Ullensaker. Furuseth AS er Østlandets største private slakteri med sine 175 ansatte. Slakteriet har en årlig omsetning på cirka 1032 millioner kroner og en slaktemengde på cirka 15.700 tonn.

Stortinget behandlet nylig den såkalte perspektivmeldingen. Debatten om denne er blant de viktigste i denne stortingsperioden. Hvorfor? Jo, meldingen danner grunnlag for diskusjon om politikk som skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i tiden framover. I meldingen reises mange problemstillinger. Det beste svaret på de fleste spørsmål er at vi trenger flere som Harald og forfedrene hans, som skaper jobber og er med å sikre velferden. Vi kan ikke basere nye politiske løfter på økt bruk av oljepenger, vi må legge til rette for lokale bedrifter som kan skape verdier til samfunnet og gi stadig flere en jobb å gå til.

NHO mener at det viktigste er å få flere folk i jobb og at flere jobber mer. Det er en vinn-vinn-situasjon. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, samt bidrar til inkludering.

Det er ikke bærekraftig at én av fem mottar støtte fra NAV.

Å få flere i jobb må kombineres med en politikk for økt effektivisering av offentlig sektor. De store forvaltningsreformene som kommunereformen må fullføres. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud. Det er også viktig at veksten i offentlig sektor dempes.

I perspektivmeldingen tegnes et klart bilde av endringer i den norske økonomien og utfordringer vi står overfor. Budskapet er tydelig; gullalderen er over. Den økonomiske veksten blir lavere og pensjonsutgiftene øker. Oljeinntektene har falt og vil avta ytterligere, og avkastningen av oljefondet blir lavere enn før. Mens skiftende regjeringer siden årtusenskiftet har kunnet bruke vel 11 nye oljemilliarder årlig, skrumper dette nå inn til fjerdeparten.

På lengre sikt er utfordringene enda større. I 2060 anslås det et gap mellom samlede inntekter og utgifter tilsvarende fem prosent av samlet verdiskaping. Å tette dette gapet vil kreve årlige budsjettkutt på fem milliarder kroner i alle år etter 2030.

I meldingen skisseres ulike løsninger som hver for seg vil tette hele dette gapet: - økt arbeidsinnsats - økt effektivitet i offentlig sektor - økte skatter og avgifter - økt brukerbetaling.

NHO mener at de to siste alternativene definitivt ikke er veien å gå. Små- og mellomstore bedrifter utgjør mesteparten av norsk næringsliv. Disse bedriftene gir liv og arbeidsplasser til bygd og by, og er avgjørende for vekst, produktivitet og omstillingsevne i økonomien.

Selv om de fleste bedrifter forblir små, er det noen som vokser og skaper arbeidsplasser, slik som slik som Furuseth AS. Er vilkårene til stede vil enda flere tørre å satse slik som Harald og forfedrene hans. På denne måten skapes arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd – også i framtiden.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no