16. jul
PRAKTISK: «Arbeiderpartiet vil ha en skole med mer praktisk læring helt fra første klasse på barneskolen», skriver Irene K Furulund (Ap).
 
Ullensaker Ap ønsker et pilotprosjekt med «den praktiske skolesekken»

Publisert: 11.sep.2017 12:00
Oppdatert: 09.sep.2017 17:35

Aller først rettes en stor takk til alle ansatte og frivillig i Ullensaker som hver dag motiverer, stimulerer og tilrettelegger for god folkehelse til kommunens innbyggere.

Ullensakers folkehelseprofil viser at vi skårer over landsgjennomsnittet på mange områder, men som rapporten viser er det områder hvor det haster å sette i verk tiltak.

Det er mye å ivareta i en kommune med stor befolkningsvekst og det legges fram mange gode forslag til mulige tiltak innfor innen de belyste temaene, men spesielt en gruppe kan se ut til å være uteglemt:

Det står å lese at «I årene fram mot 2030 vil antallet eldre stige, og antallet eldre over 80 år vil dobles fram mot 2030». Hvordan er helsetilstanden blant våre eldste innbyggere? Hvordan følges ernæring/underernæring blant de eldste innbyggerne, både hjemmeboende og boende i institusjon opp? Det er ønskelig at dette tas inn i beregningsgrunnlaget i senere oversikter. Kosthold og ernæring er svært viktig, og har også betydning for helse- og sykdomsindikatoren «muskel og skjelett». Her skårer Ullensaker dårligere enn landsgjennomsnittet.

I tillegg har næringsrik mat betydning for læringsmiljøet i skolen. Å bidra til økt kunnskap om ernæring er blant gode tiltak som er lagt fram. Foreldrene har den viktigste rollen i barn og unges liv. Gode matvaner og sunt kosthold må «inn med morsmelka» – og følges opp gjennom hele oppveksten. Men med begge foreldre som yrkesaktive blir mange barn og unge i skolealder overlatt til å ta «de kloke valgene» alene.

Den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Ungkost 3, 2015 blant elever i 4.- og 8. klasse i Norge (Folkehelseinstituttet) sier noe om omfanget av elever som ikke spiser. Kun 59 prosent av 8.-klassingene spiser lunsj hver dag og 74 prosent av 4.-klassingene. Det betyr at altfor mange går gjennom skoledagen uten å ta til seg næring.

Vi vet at det er sosialt utjevnende å gi alle barna på skolen et måltid, og vi vet at en sunnere skolehverdag med riktig brensel i hjerne og kropp gir bedre læringsmiljø og mindre mobbing. Vi vet også at mange unge med anoreksi nær sagt «sulter seg til døde». Det er derfor helt nødvendig med økt fokus på næringsrik mat gjennom hele grunnskolen. Alle elever på ungdomstrinnet i Ullensaker har i dag tilbud om varm skolemat hver dag, hvor foreldrene betaler hele regninga. Et måltid koster 40–50 kroner pr. elev pr. dag. For familier med flere barn i skolen er dette en kostbar løsning som ekskluderer barn av foreldre med lav inntekt. Nå gjenstår det å inkludere barnetrinnet, og å spleise på regninga. Om stat og kommune setter av midler til skolemat til alle går vi et skritt i riktig retning både med hensyn til barnefattigdom og vektproblemer blant barn og unge.

At 1 av 4 ungdommer i Ullensaker faller fra i videregående skole er bekymringsfullt. Ullensaker har dårligere resultater enn både fylket og landsgjennomsnittet. Det er mulig jeg ikke leser rapporten riktig, men jeg har vanskelig for å finne hvilke mulige tiltak som relaterer seg tid til denne utfordringen.

Innføring av den «Den praktiske skolesekken» er en del av Arbeiderpartiets skolesatsing (Trond Giske 31. august 2017). Grunnskolen har de siste årene blitt stadig mer tilpasset elever som har tenkt å velge studiespesialiserende på videregående. Det skjer selv om vi vet at rundt halvparten av elevene kommer til å velge yrkesfag.

Målet er også at «Den praktiske skolesekken» skal bidra til å få ned frafallet på yrkesfagene.

Vi foreslår ikke et nytt fag, men en mer praktisk tilnærming til de fagene elevene allerede har. «Den praktiske skolesekken» skal bidra til å gi alle elever nye måter å nå de eksisterende kompetansemålene på. Vi vet jo at mange elever forstår teori bedre hvis de får prøve seg praktisk.

Arbeiderpartiet vil ha en skole med mer praktisk læring helt fra første klasse på barneskolen. «Den praktiske skolesekken» skal være en nasjonal satsing, der målet er å gi elever i hele grunnskolen bedre kjennskap til hva fag- og yrkesopplæring er. For å få det til, er det behov for et tettere samarbeid mellom skolen og arbeidslivet.

Ullensaker Arbeiderparti ber derfor om at Ullensaker kommune tar initiativ til et pilotprosjekt slik at elever fra vår kommune får mulighet til å ta i bruk «den praktiske skolesekken» så snart som mulig.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no