17. jul
Fortidsminneforeningen håper at mulighetene ved eksisterende skole utredes nærmere og at skolens bevaringsverdi tas med i betraktningen. Foto: Knut Øsmundset
 
Fortidsminneforeningen vil beholde Vilberg skole
LESERBREV. Om lokaliseringen av Vilberg barneskole.

Publisert: 13.jun.2017 09:59
Oppdatert: 13.jun.2017 09:58

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus er blitt gjort oppmerksomme på den pågående debatten om lokalisering av Vilberg skole.

Vilberg skole er et godt bevart, historisk viktig bygg fra tidlig 1900-tall, og med områdereguleringen for Sundet på trappene er det ekstra viktig å ta vare på områdets historiske kvaliteter.

Mulighetene ved eksisterende skole bør utredes bedre; vi mener at skolebygget bør rehabiliteres og at økt kapasitet kan oppnås ved å bygge en frittstående paviljong på eksisterende skoletomt. Dette har også Fylkesmannen påpekt i sitt svar til kommunen av 06.04.2017: "kommunen [har ikke] i tilstrekkelig grad begrunnet behovet for 40 daa til en ny barneskole".  Dagens skole har cirka 350 elever i to paralleller, mens det i utredningene er utredet for opptil fire paralleller. Med en mer forsiktig utredning med tre paralleller vil det være nok med den eksisterende skolen og et nybygg på tomta.

Å rehabilitere innenfor de rammer bygget er ment for vil være den mest miljøvennlige og økonomiske løsningen, da alternativet med nybygg et annet sted samt omgjøring av skolen til annet formål vil medføre store CO2-utslipp. Det er klimavennlig å gjenbruke gamle hus: I et samlet CO2-regnskap vil et nybygg bruke langt flere år på å tjene inn utslippene enn om man utfører mindre tiltak i et allerede eksisterende bygg ("ENØK i gamle trehus", Fortidsminneforeningen 2016).

Vi er bekymret for hva en eventuell ombygging til annet formål vil gjøre med skolens bevaringsverdi og arkitektoniske kvaliteter. I kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer står det at "det bør vises forsiktighet ved ombygging og fortetting slik at området og de opprinnelige stiluttrykkene tas vare på" (kap. 2.1.11 Delområde 13 Vilberg).

Alternativet med å bygge ny skole i dyrka mark vil medføre et stort inngrep som strider med jordvernet. I arbeidet med reguleringsplan for Sundet er det et viktig prinsipp å ikke bygge i dyrka mark. Dette blir også understreket i Fylkesmannens innsigelse av 17.02.2017, der de påpeker hensynet til jordvernet.

Lokaliseringen av Vilberg barneskole skal behandles i kommunestyret i dag – vi håper at mulighetene ved eksisterende skole utredes nærmere og at skolens bevaringsverdi tas med i betraktningen!


 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no