18. okt
 
Godtgjørelser til politikere i Eidsvoll
Tove Kjellerød har motsvar på mitt innlegg i EUB 26. september. Etter som hun synes jeg var uklar og tillegger meg meninger jeg ikke har skal jeg konkretisere dette litt.

Publisert: 06.okt.2019 11:00
Oppdatert: 06.okt.2019 11:12

Tove Kjellerød har motsvar på mitt innlegg i EUB 26. september. Etter som hun synes jeg var uklar og tillegger meg meninger jeg ikke har skal jeg konkretisere dette litt.

Kommunestyret bestemmer godtgjørelsene

Politikerne bestemmer selv om det er det gamle eller nye kommunestyret som skal ta denne avgjørelsen. Jeg og forstår at det er fair at det er det «gamle kommunestyret» som vedtar dette for det nyes medlemmer.

De politikerne vi har valgt i demokratiske valg i Eidsvoll skal ha en rimelig godtgjørelse for det arbeidet de gjør for fellesskapet, skulle bare mangle. Dette er nok vi som følger politikerne ganske tett enige om. Eidsvoll bruker ikke spesielt mye penger på dette i forhold til mange andre kommuner, heller mindre enn nabokommunene. Jeg har ikke sagt at folkevalgte «tjener» for lite. Hvor finner Tove Kjellerød dette i mitt innlegg?

Åpenhet

Vi som har meninger om dette burde få mulighet til å komme fram med disse før forslaget til vedtak blir fremmet. Hvorfor skal dette bare diskuteres bak partienes dører? Det har ikke stått ett eneste ord på kommunens liste over møter i politiske styrer og råd om at det har vært møter om politikernes godtgjørelser. Det er derimot sendt innkalling til møtene bare på E- post til de som skulle komme med forslag til reglement for godtgjørelser. Derfor er jeg kritisk til det som for de aller fleste av oss skattebetalere oppfattes som lite åpenhet. Alt som har med bruk av fellesskapet penger skal være gjennomsyret av åpenhet så lenge det ikke er dekket av personvernet. Man må ikke ta for lett på slike ting! Det er slikt som skaper forakt i mine øyne.

Varaordfører på hel tid

Det er ingen god begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med varaordfører på hel stilling i sakspapirene til vedtak.

Tove Kjellerød opplyser at hun har forstått at det er ønskelig med mer politisk styring og kontroll. Jeg også mener det er ønskelig med mer politisk styring og kontroll fordi man har delegert bort så mye. Men hvordan blir dette bedre med varaordfører på full tid ut over at det er selvfølgelig at varaordføreren bruker all sin tid på kommunale saker? Jeg håper vi kan se virkningene i ettertid.

Kostnadene med dette blir omtrent som tidligere med varaordfører på halv tid ifølge Tove Kjellerød. Da var det gamle reglementet for godtgjørelser underlig.

Men er dette gode nok begrunnelser for å ha to politikere på hel tid?

Godtgjørelser ut fra arbeidsmengde

Jeg mener at det i større grad må differensieres på politikernes godtgjørelser ut fra antatt arbeidsmengde.

De tre politiske hovedutvalgene Eidsvoll har valgt å organisere sitt arbeid på, har etter mitt syn stor ulikhet i arbeidsmengde.

Jeg finner derfor ingen god begrunnelse på hvorfor alle hovedutvalgslederne skal ha samme godtgjørelse.

Forberedelsene til møtene i hovedutvalget for plan, miljø og næring vil til vanlig kreve mye mer arbeid av hovedutvalgsleder og medlemmer enn i de andre utvalgene. I alle fall det vi kan lese ut fra de papirene som blir lagt fram offentlig til møtene. Ikke sjelden med 800 – 900 sider med papirer til et møte. Det må være kommunestyrets oppgave å kunne se og gjøre noe med denne ulikheten. Og det har de så langt valgt å ikke gjøre noe med. Det mener jeg er feil. Og har dette i det hele tatt vært vurdert? Og jeg må kunne mene noe om dette, og gi uttrykk for dette, uten å være innenfor dørene på et politisk parti, helst før det blir vedtatt politisk.

Jeg har altså ikke sagt noe om at noen har for lite godtgjørelse i forhold til forventet arbeidsmengde. Men jeg mener altså at medlemmer og leder i hovedutvalg for plan, miljø og næring har for lav godtgjørelse i forhold til den arbeidsinnsatsen vi forventer de gjør for fellesskapet.

Matematikken min er rett

Jeg framfører at hovedutvalgslederne får nærmere 200.000 i total årlig godtgjørelse. Tove Kjellerød mener dette er 100.000.

Her er mitt regnestykke:

Godtgjørelse som hovedutvalgsleder: ca. 100.000

Godtgjørelse som medlem i formannskapet: ca. 50.000

Møtegodtgjørelser fra hovedutvalg, formannskap, kommunestyre og kanskje noen andre tilleggsmøter. Ca. 1000 kr pr. møte.

Antatt 40 møter i året: 40.000

Til sammen blir dette 190.000 kr.

Som jeg framførte i forrige innlegg er hovedutvalgslederne medlemmer i formannskap og kommunestyre noe annet vil være usannsynlig.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no