18. okt
 
Har delegeringa gått for langt?
EIDSVOLL: Hvorfor har politikerne i Eidsvoll klokkertro på at det administrasjonen gjør er riktig ? Som oftest er rådmannens forslag veldig gode men dessverre ikke alltid.

Publisert: 10.okt.2019 13:00
Oppdatert: 10.okt.2019 13:37

Vi har nå sett gang på gang at tidligere rådmann med sitt mannskap har påført oss ekstra kostnader.

Dette er hard tale men et faktum.

Som skattebetaler må vi forlange at politikerne i større grad tar tilbake makta spesielt på området vann og avløp. For her sendes regninga direkte til oss innbyggere som kommunal avgift.

1. Svømmebassengene

Fadesen med renseanleggene (pool-sand) til badebassengene i Eidsvoll kostet oss mer enn 5 mill kr.

2. Renseanlegget

Fadesen med elendig prosjektering og styring med renseanlegget Bårlidalen, som fortsatt ikke fungerer ordentlig, har kostet oss ca 140 mill kr mer enn det som var starten på prosjektet så langt.

Det vil si ca 14000 kr mer enn planlagt pr husstand i Eidsvoll !

3. Nye vannledninger

Det nyeste jeg har hørt er at når Eidsvoll fornyer vannledningsnettet, som er sterkt påtrengende, så følger de ikke gjeldene norm for bygging av nytt vannledningsnett.

Alt arbeid og planlegging med vannledningen fra Minnesund til Elstad på ca 10 km er satt bort på anbud. Det er for så vidt greit men da setter det meget store krav til utformingen av anbudet. Hva og hvordan skal ting gjøres må avklares i anbudsdokumentene til minste detalj.

Det ble sagt i siste Hovedutvalgsmøtet at flere hadde reagert på at den nye vannledningen ikke ble lagt dypt nok etter normen. Det ble også sagt at tilsynet fra kommunens side med at entreprenøren gjorde alt riktig ble fulgt opp av meget godt kvalifiserte ansatte.

Her er det noen som svikter etter mitt syn. Og politikerne har delegert bort mye av avgjørelsene i slike saker.

Når de gamle vannledningene blir skiftet ut i sin helhet, må vi forlange at de nyeste normene blir fulgt.

Med godt arbeid og gode materialvalg vil disse kunne holde kanskje i nærmere 100 år. Det er en grunn til at normen er at ledningen bør ligge på ca 2 meter. Da er sjansen for ytre skader av ulike slag mye mindre enn om den ligger grunt og sjansen for at den holder lenger uten lekkasjer mye større.

Det går ikke an å si at vi bare gjør som de gjorde for 60-70 år siden så er det bra nok.

4. Klimaendringene utfordrer

Neste store prosjekt som går direkte på lommeboka til oss innbyggere er utvidelsen av vannbehandlingsanlegget ved Tisjøen. Antatt kostnad ca 65 mill.

Her velger man en metode som kalles bio-ozon rensing. Den brukes i noen kommuner med godt hell hos de som kan hente vannet sitt dypt i fjellvann.

Selv konsulenten som Eidsvoll lener seg på, sier i sin rapport at med mye humus i råvannet vil metoden bli utfordrende. Samt at metoden vil kreve folk med spesiell kunnskap til å drift dette på trygg måte. Altså flere tilsatte med spesialkunnskap.

Humusinnholdet i vannet fra Tisjøen er økende- klimaendringene. Derfor leder nå rådmannens folk oss på ny inn i vanskelige utfordringer. Det er ikke umulig å bruke metoden som rådmannen foreslår, men det vil gi oss utfordringer og plunder framover. Rådmannen må være ærlig på det som kan bli utfordringene framover. Dette forties for politikerne.

Politikerne må finlese rapporten fra konsulentselskapet som Eidsvoll bruker og stille flere kritiske spørsmål før endelig metode blir valgt!

For konsulenten forteller at det kan bli utfordrende med mye humus i råvannet !

Det vil bli mye «slim» og avleiringer i rør og anlegg. Dette vil kreve kloring av drikkevannet før det slippes ut til oss forbrukere. Og det er tvilsomt om nåværende kloringsanlegg blir godkjent. Det sier man ingen ting om. Mer humus vil kreve mye arbeid med renhold av rør og høydebasseng når avleiringer blir store.

Altså økte kostnader på sikt som ikke er tatt med i papirene til politikerne.

Til slutt et sitat fritt fra hukommelsen fra kloke Hans Arvid Øberg i formannskapet:

«Jeg har lært at en god måte å få rent vann på er å kjøre det gjennom en sil».

I dag har man såkalte nanofiltre til slikt bruk. Hvorfor ikke bruke denne metoden?

Vannavgifta vil øke kraftig i Eidsvoll i årene som kommer selv uten uheldige investeringer.

Derfor må nå politikerne ta tilbake makta og se til at ting blir gjort riktig og i rett rekkefølge. Selvkostområdene vann og avløp må underlegges bedre politisk styring.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no