14. nov
 
Hurdal kommune trenger bedre økonomistyring
OVERFORBRUK: I møte før ferien behandlet kommunestyret tertialrapport for første periode i 2019. Som så mange ganger før er det forbrukt mer penger enn det som er budsjettert.

Har det blitt en kultur for å kunne bruke penger først og så få dette godkjent av kommunestyre i etterkant? Denne praksis for økonomistyring er ikke holdbar.

Det er undervegs i 2019 fattet administrative enkeltvedtak som langt overgår det som er budsjettert.

Det er ukjent om ordfører eller formannskap er varslet. Eller har politikere vært kjent med dette uten å reagere?

Det er og i saksframlegg til rapporten henvist til at budsjett på angitte punkter er feil. Men er feil i budsjett så tydelige at de ikke krever et nytt korrigerende vedtak? Og hvem har fullmakt til å tolke at budsjettet er feil og deretter se bort i fra budsjettet og forbruke penger utenfor vedtatt ramme?

Flere politikere kritiserte administrasjonen for overforbruket. Ordfører valgte å skjerme rådmann ut fra kort fartstid i rådmannsstolen. Det er i liten grad dagens rådmann i egen person som er årsak til manglende økonomistyring. Men tendensen til å bruke penger som ikke er budsjettert hefter ved både politisk ledelse og alle i kommuneadministrasjonen som har myndighet til å anvise kostnader.

Det er et berettiget spørsmål om sittende ordfører gjennom 12 år og dagens kommunestyre har vært bevisst på styring av pengeforbruket eller om de har bidratt til en kultur der det enkelt å få aksept for overforbruk.

I kommunes økonomireglement er det vanskelig å se at administrasjonen har frihet til å fatte enkeltvedtak som innebærer kostnader ut over budsjett. Den ofte brukte og naturlige forståelse av et budsjett er at en avdeling/ tjenesteleder i noen grad kan flytte midler innenfor egen ramme men ikke bruke ut over vedtatt budsjett.

Så vil noen hevde at lovpålagte oppgaver må kommunen uansett gjennomføre og dermed tenke at det bare er å sette i gang uten. En slik praksis kan ikke kommunen leve med over tid.

Kommunes oppgaver vil innen mange sektorer oppleves større enn det budsjettet gir rom for. Det dilemmaet som oppstår mellom lovpålagte oppgaver og manglende budsjettdekning er det kommunestyret som må få på bordet å ta stilling til.

Vedtak i saken ble at Rådmannen har startet en innsparingsprossess og kommer tilbake med ytterligere tiltak i neste tertial.

Betegnende nok behandlet kommunestyre i samme møte økonomisk støtte til Trandumdagen med kr 5000. Et tiltak kommunen gjerne skal støtte, men hvorfor skal kommunestyret ta stilling til en sak som koster 5000 kroner, mens administrasjonen har fattet enkeltvedtak og iverksatt tiltak som koster over en million og uten dekning i budsjett?

Ved bruk av moderne regnskapsføring istedenfor manuell føring og papirbilag kan alle utgifter og inntekter fortløpende være ajour i regnskapet. Det er derfor mye enklere med fortløpende rapport og tilsvarende bedre mulighet til å endre kurs og stramme inn dersom man har økte kostnader på enkelte områder.

Til tross for denne muligheten opererer kommunen med sine tertialrapporter. Når tertialrapporten for perioden januar til april behandles i kommunestyret i juni og tiltakene skal komme engang på høsten mister man jo helt styremuligheten.

Et avvik i januar bør avdekkes og korrigeres i februar og ikke få lov til å rulle videre ukorrigert inntil tertialrapport fremmes i juni.

Vi som ønsker oss inn i kommunestyret for Hurdal Senterparti ønsker en tydeligere økonomistyring i kommunen som bidrar til at avvik avdekkes raskere og tiltak kan igangsettes tidlig.

Bedre styring med de pengene vi har er det beste grunnlag for å kunne bruke penger på gode tiltak.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no