14. nov
 
Hva er god eldreomsorg?
Nannestad Frp kritiserer posisjonspartiene (Ap, MDG, Krf, V og Sp) med at vi reduserer antall sykehjemsplasser med 28 %. Dette er på ingen måte en sannhet uten modifikasjoner.

Det er riktig at Nannestad Kommune, som den siste på øvre Romerike, er i en prosess hvor vi vrir ressurser fra institusjonsbaserte- til hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede omsorgsboliger.

Nannestad Arbeiderparti ønsker å føre en politikk som løfter frem eldre som enkeltindivider, som en ressurs for samfunnet og som skal fortsette å få ta ansvar for eget liv. Derfor er det viktig med et bredt kommunalt tilbud, som er fleksibelt og som kan tilpasses hver enkelt innbyggers livssituasjon, i alle livets faser. Vi mener at det er viktig å ta inn over oss hva de eldre i dag, og den kommende eldrebølgen, har av ønsker og behov. De aller fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Enten med bistand fra hjemmesykepleien, eller i bemannede omsorgsboliger som de kan kalle sitt eget.

I denne prosessen er det planlagt å bygge 8 leiligheter i bemannet bokollektiv for demente, med mulighet for utvidelse av ytterligere 8 boenheter. Videre vil de 20 omsorgsleilighetene i bo- og servicesenteret (BOS), som nå ligger under hjemmesykepleien, bli en del av sykehjemmet og heldøgnsbemannet. Så selv om antall sykehjemsplasser reduseres, økes antall plasser med heldøgsbemanning med nesten 10 %. Etter vår mening er dette på ingen måte å svekke tjenestetilbudet til den eldre delen av befolkningen. Tvert imot er det å styrke den og tenke bredt i stedet for å si at en god eldreomsorg måles i antall institusjonsplasser en kommune har tilgjengelig.

Eldreomsorg er mye mer enn bare sykehjem. For å nevne noe: hverdagsrehablitering, helse og mestringsfremmede hjemmebesøk, velferdsteknolgi, dagaktivitetstilbud, gode hjemmebaserte tjenester, kortidsopphold/avlastningsopphold m.m.

Nannestad kommune oppnår med dette en bred og god helsetjeneste for kommunens innbyggere tilpasset den enkeltes tjenestebehov i alle livets faser.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no