23. apr
IKKE ØNSKET: Kombinasjonen mer støy og økt forurensing gjør at Senterpartiet sier nei til en tredje rullebane. Arkivfoto: Kristian Westgård
 
Ikke behov for tredje rullebane
Av hensyn til klimaet mener Senterpartiet at det ikke er forsvarlig å planlegge for en tredje rullebane på Gardermoen.

Publisert: 17.des.2017 15:00
Oppdatert: 15.des.2017 10:18

Avinor ønsker seg en tredje rullebane på Gardermoen, og Stortinget har bestemt at den skal ligge øst for dagens flyplassområde om det blir behov.

En samfunnsutvikling og utvikling i flytrafikken internasjonalt og i Norge, som skaper behov for en tredje rullebane på Gardermoen, vil antakelig gjøre det vanskelig eller umulig å begrense gjennomsnittlig temperaturstigning i verden til to grader eller mindre slik det ble vedtatt på Paris-konferansen i 2015. Dette målet har Norge og de fleste land sluttet seg til.

En tredje rullebane vil også få store negative konsekvenser for lokalmiljøet på Øvre Romerike.

Hvis Norge og verden for øvrig vil legge klimapanelets rapporter og vedtaket fra Paris-konferansen til grunn, er tidspunktet for å legge til rette for at flytrafikken skal vokse «inn i himmelen» helt galt.

Senterpartiet har stor tro på at det vil komme drivstoff til fly som gjør det mulig å fortsette å fly, blant annet biodrivstoff og solenergi kan bli framtidas «flybensin». Men vi er ikke der ennå.

Vi har foreløpig liten grunn til å tro at fornybart drivstoff kan få et prisnivå og produseres i slike mengder at det kan legge grunnlag for den veksten i flytrafikken som det legges opp til i Norge og verden for øvrig, før 2030. Det er tidshorisonten som Paris-konferansen har satt for å reduser utslippet av klimagasser så mye at det er mulig å nå togradersmålet.

Dessuten er det mange andre transportoppgaver som vil konkurrere om råstoffet til det fornybare drivstoffet.

Hvis en skal nå togradersmålet, er det mer realistisk å legge opp til en utflating og kanskje en reduksjon av flytrafikken, i hvert fall når det gjelder de mer luksuspregede flygingene. Det er riktigere å prioritere innovasjon og kraftig økning av produksjonen av fornybart drivstoff enn å øke flytrafikken.

Mange plages av flystøy i store områder på Øvre Romerike med den nåværende trafikken, både innenfor og utenfor de vedtatte støysonene. Det er stor lokal motstand mot en tredje rullebane, den vil påføre omgivelsene enda større ulemper. Det vil bli mange flere som plages av støy og forurensning.

En ny rullebane og nye støysonene vil ramme planlagt boligbygging og begrense områder som egner seg for boligbygging. Bare båndlegging av store områder vil utvilsomt øke presset på dyrket mark, skog, friområder og andre naturressurser.

Av hensyn til klimaet mener Senterpartiet at det ikke er forsvarlig å planlegge for en tredje rullebane på Gardermoen, det bør ikke bli behov i overskuelig framtid. I lokalmiljøet er det mange som plages av flystøy både innenfor og utenfor støysonene med nåværende trafikk, og det vil bli langt flere om det kommer en ny rullebane. Dessuten er det andre eksisterende flyplasser i østlandsområdet som kanskje kan egne seg like godt for framtidas fly som storflyplassen på Gardermoen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no