25. jun
FRUSTRASJON: «Håpet om et moderne InterCity-nett i løpet av noen år, er i ferd med å punkteres», skriver Akershus Arbeiderparti.
 
Jernbanekrisen og hva som må gjøres
Regjeringen Solberg må ta inn over seg jernbanekrisen og ta konsekvensene av den.

Publisert: 11.mar.2018 19:00
Oppdatert: 09.mar.2018 15:52

Det betyr at kreftene må forenes om å løse problemene og ikke brukes på omorganisering og konkurranseutsetting.

Det som har skjedd med jernbanen, er tragisk. De tidligere så stolte fagfolkene i jernbanesystemet er utad nærmest flaue over sine diverse arbeidsgivere. Det er strid og opprør på kryss og tvers mellom virksomhetene i systemet, og mellom topp og bunn i de ulike organisasjonene.

Store statlige midler er satset på jernbanen i de siste årene. I noen år så det ut som det gikk den rette veien med resultatene i form av stor økning av trafikktallene. Jernbanen skulle bli ryggraden i persontransporten i de større byområdene, og mye viktigere i godstransporten. Gjennom dette skulle forurensningen fra transportvirksomheten reduseres radikalt. I vårt område dreier det seg om 70–80 prosent av klimagassene. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus bygger på denne forutsetningen, og dette er også en sentral del av norsk klimapolitikk.

Men så begynte det virkelig å svikte. Signalanleggene fikk mer og mer feil. Flere feil oppsto, blant annet i strømtilførselen. Antall forsinkelser og innstilli

nger økte. Og etter hvert kom det nye forklaringer. Nå var det for få folk til å bemanne togene til NSB på grunn av for mye nedbemanning i forberedelsen til ny konkurranse på jernbanenettet. Utrolig nok var det en overraskelse at de ansatte også må ha ferie. Håpet om et moderne InterCity-nett i løpet av noen år, er i ferd med å punkteres. Frustrasjonen blant publikum har nådd stadig nye høyder, og det bygger seg opp et folkekrav om at det må ryddes opp.

Solberg-regjeringen har et stort ansvar i at denne utviklingen har kommet ut av kontroll. Med påskudd av at regelverket til EU krever konkurranse på vårt jernbanenett, kom den såkalte Jernbanereformen. Grunnholdningen fra høyresiden er at alt som kan konkurranseutsettes, skal bli det. Og det nærmest uansett om det passer et land som Norge med vårt befolkningsgrunnlag og geografi eller ikke.

Arbeiderpartiet er ikke prinsipielt mot enhver konkurranseutsetting, men det må være store og åpenbare samfunnsgevinster ved det. Og erfaringene så langt har gjennomgående vært så dårlige, at vi mener at regjeringen på en helt annen måte enn til nå, må ta opp kampen med EU om anvendelse av EU-regelverk i forhold til norske forutsetninger. Den må ikke være redd for at uenighet skal ende i rettssaker. I praksis har det vist seg at EU er mer fleksibel enn vi har trodd, og som regjeringen tydeligvis ønsker å tro.

Jernbanekrisen er regjeringens ansvar, og samferdselsministeren som ansvarlig statsråd må ta tak og sørge for at ledelsene i Jernbaneverket, Bane Nor og NSB samarbeider og får fram et omforent opplegg for løsning av problemene. Ut fra alvorlighetsgraden i krisen bør dette opplegget forankres bredest mulig i Stortinget.

De deler av Jernbanereformen som ikke er bundet opp, må stilles i bero til driftsforholdene er radikalt bedret og stabilisert. Vi kan ikke bruke energien på slikt organisasjonsarbeid i den krisesituasjonen som jernbanen er inne i.

Akershus fylkesting som representerer velgerne i landets suverent største jernbanefylke, målt i persontransport, må spille en sterk pådriverrolle for å få til varige bedringer. Vi har samordningsansvaret for kollektivtransporten i vårt fylke og jernbanen er ryggraden i denne. Uten at togene går presis og med tilstrekkelig kapasitet, er mye av vårt gode arbeid med planlegging, transport og klima bortkastet. Og det er helt uakseptabelt at våre pendlere må betale prisen for en ideologisk basert konkurranseutsettingspolitikk. Her må regjeringen Solberg levere løsninger som til og med fungerer på kalde vinterdager!

Tonje Brenna, gruppeleder for Ap i fylkestinget
Jens Petter Hagen, fylkestingsrepresentant for Ap og fraksjonsleder i hovedutvalg for samferdsel
Jan Sandal, fylkestingsrepresentant for Ap og medlem av hovedutvalg for samferdsel

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no