22. okt
Kapasitet: Rehabiliteringsavdelingen ved Gjestad har flyttet til nye lokaler i Helsehuset, og vi har foreslått at de ledige lokalene da må bli omgjort til sykehjemsplasser. Dette tilsvarer ni plasser, skriver Ullensaker Arbeiderparti.Illustrasjonsfoto
 
Kapasiteten på sykehjem må økes betydelig
Sykehjemssituasjonen: Den første landsoversikt over venteliste er nå offentliggjort i Aftenposten. Der framkommer det at Ullensaker ikke har noen på venteliste.

Publisert: 07.jun.2018 18:00
Oppdatert: 07.jun.2018 14:25

I hovedutvalg for helse og sosial i april i år ble det også opplyst at kommunen ikke hadde venteliste.

Kommunen leier pr. april 17 plasser utenfor kommunen for å dekke opp det økende sykehjemsbehovet. Det rapporteres om et økende press på helse- og omsorgstjenesten i kommunen og det oppleves nå som svært berettiget å stille spørsmål om hvorfor Ullensaker kommune ikke benytter seg av muligheten for å sette søkere på venteliste? For eksempel har Bærum kommune innført ventelisteordning og har lagt inn i sine forskrifter at hjemmeboende pasienter som får plass på venteliste tilbys langtidsopphold innen tre måneder.

Dersom pasienten ikke kan ivaretas med forsvarlig hjelp og tilsyn i ventetiden skal opphold i sykehjem tildeles umiddelbart. Dette vil øke forutsigbarheten og rettsikkerheten for søkerne i vår kommune Dette er også i tråd med intensjonen i forskriften og lovendringen i Helse og omsorgstjenesteloven. Ullensaker Arbeiderparti ønsker å endre den lokale forskriften §6. Ventelister for tildeling av langtidsplasser ved sykehjem i Ullensaker hvor det nå står «Det gjelder ingen tidsfrist for når et tilbud som reguleres i denne forskriften senest skal tilbys» og skal erstattes med «Hjemmeboende pasienter som får plass på venteliste etter gjeldende tildelingskriterier, tilbys langtidsopphold innen tre måneder. Dersom pasienten ikke kan ivaretas med forsvarlig hjelp og tilsyn i ventetiden skal opphold i sykehjem tildeles umiddelbart».

Ullensaker arbeiderparti har over lengre tid hatt stor bekymring knyttet til sykehjems- dekningen i kommunen og det er svært beklagelig at våre eldre må fraktes ut av kommunen når de blir så syke at de må bo i institusjon. Dette oppleves også som svært belastende og lite verdig for pårørende. Kapasiteten på sykehjem i Ullensaker må økes betydelig. Rehabiliteringsavdelingen ved Gjestad har flyttet til nye lokaler i Helsehuset, og vi har foreslått at de ledige lokalene da må bli omgjort til sykehjemsplasser. Dette tilsvarer ni plasser. Dette følger vi opp i disse dager.

Når det gjelder bemanning på sykehjem er vi helt klare at det må justeres opp til behov for hver enkelt bruker. Det er ikke bare antall hoder på en avdeling som er av betydning for kvaliteten, nok kompetanse hele døgnet for å ivareta alvorlig syke brukere er like viktig.Vi har en grunnbemanning på sykehjem som andre sammenlignbare kommuner, men vi er bekymret nå da vi blir gjort kjent med tilfeller hvor pårørende ikke føler at dens kjære ikke får den pleie og omsorg som trengs på grunn av for dårlig bemanning. Bemanningen må justeres etter behov for økt kompetanse og økt kompleksitet i pleien.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no