16. jun
 
Krevende tid – krevende tiltak
MENINGER: Etter å ha lest EUBs artikkel ser vi behov for og klargjøre en del forhold rundt posisjonens budsjett.

Publisert: 09.des.2017 06:00
Oppdatert: 08.des.2017 12:49

Hovedforskjellen på budsjettet til posisjonen og opposisjonen er at posisjonens budsjett har kontroll på innsparingene og konsekvensene av disse.

Alle innsparingstiltak er foreslått av ansatte, ledere, fagforeninger som har vært representert i budsjettprosessen. Det har også vært prosesser ute i organisasjonen med de ansatte som også har kommet med forslag til innsparingstiltak. Vi har aldri tidligere hatt en så grundig budsjettprosess med så god involvering av de ansatte og de ansattes tillitsvalgte.

Det er på bakgrunn av denne prosessen formannskapets flertall har lagt frem det budsjettforslaget som foreligger til kommunestyrets møte 13. desember.

Når man ser på opposisjonens budsjett er det kun generelle rammenedtrekk og ikke styring av tjenestetilbudene. Når man regner på forslaget får man ikke tallene til å gå opp i forhold til de summeringene som er gjort, heller ikke når man setter tall i tabellen opp mot verbal forslagene som er listet under hvert hovedansvar.

Hvorfor så dårlig råd? Det er slik at budsjettet i alle landets kommuner skal møte bestemte krav fra fylkesmannen.

Vi skal over tid planlegge med en pengebruk som gir et positivt netto driftsresultat, vi skal spare penger for å møte uforutsette situasjoner og være i stand til å investere eksempelvis i infrastruktur. Vi må heller ikke ha for mye gjeld i forhold til antall innbyggere. Klarer vi ikke disse kravene kan vi bli satt under administrasjon (Robek), det vil si vi får ikke selv bestemme hvordan kommunens penger skal brukes.

I fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan for de neste fire årene er det tegnet et realistisk bilde av den økonomiske situasjonen for kommunen. Det er også en plan som sikrer at vi blir i stand til å oppnå den veksten Hurdal kommune ønsker. Den veksten krever at vi har noen penger å legge i potten slik at vi kan bygge ut skolen og få på plass de ytre rammene for fortsatt utvikling av sentrum.

På sikt ser man også behov for å utvide innenfor helse og omsorg, slik at vi kan tilby trygge og forsvarlige tjenester. Det er et faktum at de tjenestene kommunen skal tilby blir dyrere og at inntektene fra dagens skatter og nivå på overføringer fra staten ikke har utviklet seg i takt med prisstigningen og pålagte oppgaver. Kommunen har som en av svært få verktøy til å skaffe mer inntekter, nemlig «fy-ordet» eiendomsskatt. Ingen ønsker seg dette, men skal vi klarer å tilby gode tjenester er denne skatten nødvendig. Vi vil jobbe for at denne skattleggingen blir så rettferdig fordelt som mulig. Velger vi å ikke innføre eiendomsskatt må vi redusere ytterligere årsverk og tjenestetilbud. Det mener vi ikke er forsvarlig. Hurdølinger er kjent for å ha god dugnadsånd. La oss se på dette som en nødvendig innstramming av beltet en «sen høstkveld» for å få det bedre til «våren». Hurdal er en vekstkommune og vi står nå overfor voksesmerter. Sammen skal vi likevel bli en velfungerende «voksen» kommune i et av de mest privilegerte samfunn i verden!

Overskriften til EUB «Færre lærere, færre sykehjemsplasser, økte gebyrer og eiendomsskatt»: Det er slik at det i budsjettforslaget foreslås å endre fem langtidsplasser til korttidsplasser/rehabiliteringsplasser. Dette er for at man skal kunne hjelpe de eldre med opptrening og tilrettelegging for å øke evnen til å bo hjemme med best mulig livskvalitet så lenge som mulig. Det er svært få som ønsker å bo på et sykehjem, men ønsker å tilbringe tiden sin i eget hjem eller egen tilrettelagt bolig.

De økte gebyrene det refereres til, er en økning opp til selvkost, for det er faktisk slik at Hurdal over lang tid har hatt til dels svært lave plan og byggesaksgebyrer i forhold til sammenlignbare og nærliggende kommuner. Hurdal kommune går inn i et utfordrende år med store innsparinger, men vi har tro på at vi kommer oss vel gjennom, og at vi med de rette grepene vil snu den negative økonomiske situasjonen vi er i.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no