17. sep
MÅ SIKRES: Det nye LHL-sykehusets fremtid må sikres, fastslår ordfører Tom Staahle (Frp). Foto: Glen Widing
 
LHL-sykehuset må bestå
SYKEHUS: LHL sykehuset som er under etablering ved Jessheim er i fare.

Publisert: 07.sep.2017 19:00
Oppdatert: 07.sep.2017 14:58

Nyheten slo ned denne uken bare måneder før et ultramoderne sykehus står ferdig. Et sykehus som hvor 300 kompetansearbeidsplasser er tiltenkt og flere kan komme. Et tilbud som er viktig for pasientbehandling og rehabilitering av folk tilbake til produktivt arbeid. Et tilbud som vil tilføre regionen Øvre Romerike hardt tiltrengte kompetansearbeidsplasser og som danner rammene for å utvikle et enda større kompetansemiljø. Når nyheten om at Helse Sør-Øst nå vil kutte i drastisk i oppdragsavtalen med LHL har det alvorlige konsekvenser som ikke er akseptable.

Helse Sør-Øst forhandler oppdragsavtaler med LHL på vegne av alle helseforetakene. Dette danner grunnlag for antall operasjoner og aktivitet ved dagens to LHL-institusjoner, Feiring og Glitre. Når nå det nye sykehuset snart står ferdig er risikoen for at Helse Sør-Øst raserer tilbudet ved sykehuset høyst reell. Det er ikke akseptabelt.

Gjennom år har det også vært manglende forutsigbarhet ved at man har hatt årlige avtaler om antall operasjoner mm og tilhørende pris. Avtalene kommer som regel på plass langt inn det angjeldende kalenderår – noe som er uforutsigbart. Etter de opplysninger som jeg sitter inne med om siste forhandlinger har Helse Sør-Øst tilbudt mindre og mindre hjertekirurgi og truet med total nedleggelse. Bakteppet for dette er sannsynligvis ønsket om å hegne om sitt eget kompetansemiljø, men er det rett ovenfor pasientene som risikerer å bli stående i kø i påvente av behandling? Det åpenbare svaret på det er selvsagt nei.

Når vi vet at fritt behandlingsvalg er en sentral del av norsk helsepolitikk og at man gjennom flere vedtak i Stortinget har forankret at ideelle aktører innen helse- og omsorgssektoren skal satses på er det en selvmotsigelse om LHL tilbudet skal raseres.

I Proposisjon 56 L 2014–15 Fritt behandlingsvalg og et tilleggsdokument av 27. juni 2014 som utgjorde oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, bes de om å utarbeide en ny offensiv strategi for økt bruk av private innen 1. november 2014. I 2015 ble det fra departementet side ut mot helseforetakene gitt beskjed om at: de regionale helseforetakene skulle øke omfanget av anskaffelser fra private leverandører innen somatikk. Formålet er å redusere ventetider, avhjelpe flaskehalser og videreutvikle samarbeidet mellom private og offentlige aktører.

Om aktiviteten ved det nye LHL-sykehuset avvikles, som det kan se ut som, ser vi den største selvmotsigelsen i norsk helsepolitikk noensinne.

Som utdannet sykepleier vet jeg hvor viktig trygghet hos pasientene er. Fakta viser at LHLs hjertesykehus i Feiring har så lenge pasienttilfredshet har blitt målt, kommet ut som beste sykehus i Norge. Glitreklinikken er blant de tre beste. Hva angår medisinsk kvalitet scorer Feiringklinikken svært godt i de offisielle medisinske kvalitetsregistrene.

Nettopp kvalitet og pasientsikkerhet må vektlegges og Helse Sør-Øst må snarest komme på banen og se fordelene ved å samarbeide med å utvikle LHL og på den måten å bedre pasientbehandlingen i Norge. Derfor må dette sykehusets fremtid sikres umiddelbart.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no