22. apr
SÆREGEN: «For meg er det viktig at vi fortsetter å dyrke det særegne med bygda vår, og at vi har en klar retning for hvordan den skal utvikles videre», skriver ordfører Runar Bålsrud. Foto: Kristian Westgård
 
«Litt om mye i Hurdal»
Først vil jeg si at jeg er utrulig stolt av bygda mi!

Publisert: 21.des.2017 17:00
Oppdatert: 21.des.2017 17:56

Denne sentralt beliggende, men likevel skjermede og litt annerledes bygda som er så fin og hvor det bor så mange fine folk. Spesielt stolt er jeg av nærheten folk har til hverandre, og hvor flinke folk er til å stille opp for hverandre. Frivilligheten, enten det gjelder arrangementer for eldre eller aktiviteter for barn og unge har alltid vært vårt «gull». Det er det fortsatt! Stor takk til alle dere som bidrar, langt utover det noen kunne forvente, til at bygda vår er et godt sted å leve. Jeg er også stolt over alle ansatte som gjør en stor jobb med å levere gode tjenester til innbyggerne våre, selv om vi er sårbare på enkelte tjenesteområder. Et aktivt næringsliv som bidrar til aktivitet, tjenesteyting og viktige arbeidsplasser lokalt gjør meg også stolt og inspirert til videre innsats.

For meg er det viktig at vi fortsetter å dyrke det særegne med bygda vår, og at vi har en klar retning for hvordan den skal utvikles videre. Vi er Akershus desidert minste kommune, med snaue 3000 innbyggere. Samtidig skal vi yte like gode tjenester til våre innbyggere som de større kommunene gir til sine. Det skal vi fortsette å gjøre, selv om det krever endringer i driften og krevende prioriteringer. Innføring av eiendomsskatt gjøres for å skaffe handlingsrom til morgendagens tjenester og fremtidige investeringer. Selv om det har vært en godt temperert debatt om eiendomsskatt i Hurdal, er nå vedtaket fattet og det er kommunestyrets vedtak som gjelder.

En annen ting jeg er stolt over, og som mange av oss mener er svært viktig for Hurdals framtidige samfunnsutvikling, er det enstemmige vedtaket om bærekraftsatsing kommunestyret gjorde i 2014. Vedtaket gir en tydelig retning for hva vi legger til grunn i utviklingen av lokalsamfunnet Hurdal. Vi var først ute, og flere og flere kommuner kommer etter med lignende vedtak og ofte med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål.

Noe berettiget kritikk har vi fått for at begrepet bærekraft er «ullent» og lite konkret. Hvordan dette har vært formidlet til innbyggerne har vært for dårlig. Det vil vi forbedre i tida fremover. Sammen skal vi skape mening i hva bærekraftig utvikling er i og for Hurdal kommune. Det vil bli et eget dialogmøte for alle innbyggere senere i vinter hvor temaet settes på dagsorden.

Enkelte har tatt til orde for hva som er årsaken til at Hurdal kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Forklaringer om at «bærekraftsatsingen» til kommunen er årsaken har vært hevdet fra enkelte. I den forbindelse er det riktig at de to første bærekraftfestivalene gikk med underskudd, mens årets festival gikk med overskudd. Det er ikke bærekraftfestival eller ikke som bærer Hurdals økonomi, denne er nå finansiert av eksterne midler. Bærekraftsatsingen handler først og fremst om hvordan vi tenker utvikling av lokalsamfunnet vårt, økonomisk, sosialt og miljømessig, i kommunens planlegging og virksomhet. Hvorvidt bærekraftfestival er et riktig virkemiddel fremover, vil kommunestyret måtte ta stilling til.

En av forutsetning for at Hurdal skulle være et knutepunkt i den regionale planen fora areal og samferdsel, var at Hurdal sentrum ble planlagt videreutviklet. Som en del av dette er sentrumsplanen snart klar til politisk behandling. Denne er kritisert for å ha blitt for dyr. Jeg og de fleste politikerne er nok enige om at planen har blitt dyrere enn vi først forutsatte. Allikevel er den snart klar. Det er da vi kan høste av det vi har sådd, selv om såkornene ble dyre. Heller ikke dette «velter» kommuneøkonomien, men er en nødvendig plan for framtidig utvikling. Men, vi kan nok være selvkritiske til at vi i noen tilfeller trolig burde ha lånefinansiert prosjekter fremfor å bruke fond. Det er blitt hevdet at momskompensasjonen fra skoleutbygginga på 31,2 millioner kroner er blitt brukt i drift. Dette er ikke riktig. Disse midlene er blitt brukt til å betale den nye skolen.

Et annet element i en trangere kommuneøkonomi handler om at vi har mistet småkommunetilskuddet som en del av det nye inntektssystem fra 2017. Det betyr 4000 kroner mindre per innbyggere enn andre sammenlignbare kommuner. Det merker vi når vi skal planlegge og organisere tjenestene til innbyggerne. Inntektssystemet belønner ikke «frivillige» småkommuner sentralt på Østlandet. Dette gjør at vi må ta de grepene vi nå gjør.

Vi har fått mye ros for den innbyggerinvolveringen vi la opp til i forbindelse med sentrumsplanen. Nærmere 200 personer var innom «plansmia» og andre arbeidsmøter underveis. Det var et stort engasjement og god involvering. Det er viktig å rose alle for engasjementet og ønsket om å bidra til utvikling av bygda vår.

Nettopp innbyggerinvolvering ønsker jeg at vi skal bli gode på i tida fremover. Derfor vil vi legge opp til innbyggerdialog og samskapingsarenaer innenfor viktige temaer i tiden fremover. Det første på nyåret vil være kommuneplan, og deretter betydningen av ordet bærekraft for oss. Jeg håper disse møtene vil bidra til gode løsninger basert på innbyggernes ønsker og innspill. Jeg har også tro på gode politiske debatter og meningsbrytninger fremover, men også respekt for de vedtak vi fatter. Da blir vi gode sammen!

Jeg vil få lov til å ønske dere alle en riktig god og avslappende juletid, og ett riktig godt og fredfullt nytt år. Fortsett å prate positivt om den fine bygda vår, det fortjener den og alle de som bor her.

Riktig god jul ønsker jeg også alle våre naboer i kommunene rundt oss, dere bor også i flotte kommuner!

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no