20. apr
 
Lokal motstand mot en 3. rullebane
Ullensaker Frp har sagt tydelig at vi ikke ønsker eller ser behov for en 3. rullebane, og at en fremtidig vekst i antall passasjerer kan tas med andre virkemidler på de eksisterende rullebaner eller fordeles på eksisterende rullebaner på Østlandet.

Publisert: 09.des.2017 09:00
Oppdatert: 08.des.2017 12:47

Stortinget har imidlertid vedtatt at en eventuell 3. rullebane ved etablering skal ligge øst for dagens østre rullebane, det vil si nærmere Sand og Jessheim. På denne bakgrunn har kommunen fått nye midlertidige støykart fra Avinor som skal legges til grunn i videre planlegging, og disse har man da valgt å sende ut til berørte innbyggere og grunneiere for å informere så tidlig som mulig.

Vi har vært tydelige ovenfor overordnede myndigheter at vi forventer å være med i planleggingen for å sikre at våre innbyggere og kommunens framtidige planer ivaretas på best mulig måte. Dette er besvart med at Ullensaker kommune er gitt planmyndigheten i arbeidet, men samtidig ligger det en åpen trussel om at dersom kommunen ikke ivaretar dette ansvaret på en tilfredsstillende måte, så vil staten gå inn og ta over. Da vil vi ikke få muligheten til å påvirke prosessene overhodet.

Personlig vokste jeg selv opp på Gardermoen, og vår familie var en av de mange som motvillig ble innløst og tvangsflyttet ved etableringen av hovedflyplassen. Et spørsmål som ofte er det første som trekkes opp, er hva man vil få i erstatning for boliger og eiendommer, og det er meget relevant.

Jeg husker at jeg som ungdom/tidlig voksen var mer interessert i hva som måtte til for å kunne fortsette å bli boende på Gardermoen, mitt hjemsted. Men når dette ikke var mulig, så ble selvsagt erstatningen det viktigst temaet, og her kan jeg ikke si at staten ved Avinor tok sitt ansvar fullt ut. Det var store forskjeller på verditakster utført kun kort tid i forveien for Avinor sine takster, og de tilbud som ble lagt på bordet. Her finnes det rom for store forbedringer ved en eventuell ny runde med innløsing og erstatningssaker.

Jeg har i tillegg til å vokse opp på Gardermoen også siden tidlig på åttitallet hatt tilhørighet til idrettslaget Sand IL, og har familie boende på Sand. Jeg har vært med på en slik usikkerhet før, og har derfor stor forståelse for den usikkerheten man føler, og alle de spørsmål beboere spesielt på Sand og Mogreina har, med tanke på fremtiden.

Noe av det viktigste vi som folkevalgte og ansvarlige politikere kan gjøre i denne situasjonen nå, er derfor å sikre oss at Ullensaker kommune sitter i førersetet, og får muligheten til å ta det ansvaret vi er gitt, slik at det er mulig å ivareta våre egne innbyggere best mulig, også i spørsmål om framtidige erstatningssaker. Vi må og vil stå sammen med lokalmiljøene.

Som gruppeleder for Ullensaker Frp i inneværende periode, vil jeg og vårt parti jobbe tett med de øvrige politiske partier for først og fremst hindre en eventuell etablering av en 3. rullebane, og samtidig stille kritiske spørsmål til pågående prosesser på vegne av våre innbyggere.

La det samtidig ikke være noen tvil om at det politiske miljøet i Ullensaker ønsker å jobbe sammen på vegne av innbyggerne.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no