26. jan
SPOR: Ett av de ytterst få tiltakene skogeierne er pålagt i forbindelse med hogst, er å sørge for at stier og løyper er framkommelige etterpå. Men det kan ta tid før dette blir gjort, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat
 
Moderne hogst ødelegger og skaper dype natursår
Kanskje trenger vi et «vindkraftopprør» også for skogen.

Publisert: 07.okt.2019 18:00
Oppdatert: 07.okt.2019 16:16

I EUB 28. september kommer Karin Hägg, allmenningsbestyrer i Eidsvoll Almenning, med et innlegg og noen påstander om skogindustrien som ikke kan stå uimotsagt. «Etter hogst blir stier pyntet på og de settes i stand. Skogen vokser og trærne, de kommer tilbake», skriver hun.

Det høres jo fint ut – vel å merke hvis det var hele sannheten.

De siste årene har skogshogsten tiltatt kraftig her i landet, det gjelder også i Eidsvoll. Selvfølgelig trenger vi tømmer, men det må skje på en måte som tar mye bedre vare på naturen enn tilfellet er i dag.

Jeg er oppvokst på Styri i Eidsvoll og har brukt skogsområdene rundt flittig i hele mitt liv. Naturen her har alltid betydd mye for meg, og jeg har alltid behandlet den med den dypeste respekt.

Store ødeleggelser

De siste årene er imidlertid denne skogen utsatt for så kraftig hogst at en skogstur er blitt en trist opplevelse: Naturen omgjort til et landskap som mest av alt ser ut som det er utsatt for en naturkatastrofe. Store områder er flatehogd, og på sin ferd har maskinene på kryss og tvers kjørt opp dype gjørmehull. Skogen vokser ikke opp igjen i min levetid, og gjørmehullene blir liggende som sprikende sår i terrenget.

Ulike grunneiere har stått for hogsten, og ingen av dem kan isolert klandres for at de hogger på eiendommen sin. Som oftest utføres hogsten på lovlig vis, politikerne har gitt skogeierne vide fullmakter til å gjøre som de vil. Det er her kjernen i problemet ligger. Vi trenger beskyttelse av naturen gjennom bedre lovverk.

For nå ser det ut til at «alle» har gjort det samme samtidig. Hogd. Det gjelder også ved stiene rundt det svært populære turmålet Bokkedalen. For min del har det ført til at jeg mer eller mindre har sluttet å gå i skogen jeg alltid har holdt kjær: Jeg blir så lei meg av å se ødeleggelsene at jeg ikke orker forholde meg til det.

Arter utryddes

Ett av de ytterst få tiltakene skogeierne er pålagt i forbindelse med hogst, er å sørge for at stier og løyper er framkommelige etterpå. Men det kan ta tid før dette blir gjort. Etter min erfaring er kvaliteten ofte også så som så. Men det er ikke der det store problemet ligger.

Hägg skriver mye og varmt om skogen som «en grønn næring.» Hun hevder at det norske skogbruket er «meget nøye med å ikke hogge der det finnes sjeldne/truede planter og dyr». Vel, vel. Det er sant at tre kan erstatte plast, men økt hogst kan utrydde arter. I Norge lever en stor del av utrydningstruede plante- og dyrearter nettopp i skogen. I juli i år kunne forskere i den uavhengige stiftelsen Biofokus dokumentere at verneverdig skog hogges og at mye skog, som ikke skulle blitt hogd, likevel blir det. To måneder tidligere kom FN med en rapport som slår fast at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Hogst er ett av problemene.

På Eidsvoll har jeg sett at det er hogd både nær tiurleiker og langs et vernet vassdrag. Selv om vassdraget har vært vernet i årevis, har det ikke hindret maskinene i å hogge trærne helt ned til vannkanten.

Hogging i hekketiden

I dag er det fullt lovlig å hogge skogen også i fuglenes hekketid og når dyrene har små unger. Det gjorde blant andre Eidsvoll Almenning ved Jøndalsvangen i fjor vår/forsommer. Det er altså ikke slik at noen dyr bare må flytte på seg, slik Hägg hevder, unger og reir blir regelrett meid ned. Det burde ikke vært tillatt.

På Vestlandet har naturødeleggelsene som vindkraftutbyggingen medfører ført til massivt folkeopprør. Jeg håper tiden er inne til at folk i innlandet snart begynner å reagere på ødeleggelsene som foregår i skogen. Det trenger naturen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no