19. jul
 
Mot stort underskudd i Eidsvoll kommune

Publisert: 13.mai.2019 14:30
Oppdatert: 13.mai.2019 14:45

Økte kostnader på planlagte investeringer (Råholt skole) gjør at ting går fra vondt til verre for Eidsvoll.

Eidsvoll kommune drives i dag med underskudd. Budsjettene balanseres med at man bruker av oppsparte penger for å få balanse i regnskapene.

Det er som en gammel pensjonist som regner med å dø om noen år og like godt kan bruke de oppsparte midlene han har.

Går Eidsvoll kommune mot døden. Neppe, men de valgte politikerne har en gedigen utfordring. Noen tror kanskje at med innføring av eiendomsskatt vil alt løse seg. Men inntektene fra denne skatten vil bare gjøre utfordringene litt mindre, men de er der fortsatt.

Hvorfor vil ikke politikerne i Eidsvoll ta de nødvendige grepene ? Hva venter de på ? Er det fordi vi går mot et valg og de ansvarlige vil ikke gjøre noe som blir oppfattet som upopulært ?

INVESTERINGER

Bl.a. er store investeringer nødvendig for å møte befolkningsveksten. For å få orden på økonomien er det nå nødvendig med stor grad av nøkternhet i investeringstakten og omfanget av disse. Det er ikke økonomisk rom for å investere i større skoler enn det som trengs de 10 nærmeste årene.

Jeg håper politikerne i større grad tar omsyn til Eidsvolls kommunes økonomi når de gjør bestemte valg framover.

En god tommelfinger-regel sier at for hver 100 mill det investeres så koster det ca 10 til 12 mill på de årlige budsjettene. Dette er renter og avdrag, drift og vedlikehold m.m. Når politikerne gjør investeringsvalg så må de ha den framtidige betalingsevnen på plass.

BARE LOVPÅLAGTE TJENESTER.

For at vi skal ha en god kommune å leve i er det ønskelig at vi også får noen tjenester som ikke bare er strengt lovpålagte. Omkring utbygginga av Råholt skole har politikerne nå fått denne utfordringen. Nøktern sett trengs trolig en skole for opp mot 500 elever de neste 10 årene. Nå ser det ut som politikerne i Eidsvoll bygger ut deler av skolen til å kunne motta ca 800 elever. Det er bare en liten klasseromsfløy som er utelatt. Hvorfor bruke 60 mill mer enn man trenger de neste 10 årene ? Hva annet går denne «flottheten» ut over ?

Det er satt av 220 mill til denne skoleutbygginga. Nå foreslår rådmannen en utbygging til nærmere 300 mill. Dette fordi rådmannen oppfatter kommunestyrets oppdrag å bygge en skole som svært enkelt kan utvides om nødvendig og dermed er nesten alle arealene utenom rene klasserom foreslått bygd ut til å kunne ta imot ca 800 elever.

SKYTEBANE.

Med litt mer nøkternhet er det kanskje 50 mill å spare her om politikerne vil.

Det enkle tiltaket med en innendørs skytebane i tillegg til flerbrukshallen som mange har tatt til orde for, ville lett fått plass økonomisk om det ble vist litt mer nøkternhet i skoleutbygging her. Rådmannen har heldigvis foreslått å sette utbygginga på vent til økonomien er på plass.

PESS PÅ POLITIKERNE

Lokalt rundt hver skoleutbygging vil det være et ganske stort press om å få mest mulig til «sin» skole som naturlig er. Politikere flest må greie å holde «hodet kaldt» og ikke love mer enn kommunens totale økonomi kan bære framover. Vi får kanskje samme utfordring rundt Vilberg skoles utbygging ganske snart.

Politikerne i Eidsvoll må være såpass nøkterne at investeringene til Råholt og Vilberg skole reduseres slik at man bygger ut til ca. 550 elever og ikke noen løsninger midt i mellom 550 og 800. Dette kan ikke Eidsvolls økonomi bære nå. Om ikke dette skjer risikerer vi at Eidsvolls økonomi blir så dårlig etter hvert at f.eks. skolene får færre lærere. Jeg tror nemlig ikke verken Råholt eller Vilberg vil gi ifra seg 2 til 3 lærere hver for å få mye romsligere skoler enn det som er strengt tatt nødvendig ennå.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no