17. aug
 
Når barnet ditt ikke vil på skolen
Tenk deg at barnet ditt ikke vil på skolen. Det starter med noen timer i uken. En bekymring begynner å melde seg.

Publisert: 09.nov.2017 17:00
Oppdatert: 09.nov.2017 19:42

Timene blir til hele dager. Frustrasjonen øker. Dagene blir til uker. Skamfølelsen melder seg. Foreldrene kjenner på forventningene fra skole, familie, venner og hjelpeinstanser. Eleven og dens nærmeste kjenner det på kroppen hver eneste dag. De kan ikke sette av tid i kalenderen sin til når barnet deres skal få panikkangst eller låse seg inne på do. Det skjer når det skjer, og det er slitsomt. Tenk deg da at det finnes elever i Ullensaker kommune som har vært borte fra skolen i flere uker, måneder og år. I mange tilfeller har dette vært synlig siden tidlig alder.

Hva Ullensaker kommune gjør:

Heldigvis har vi i Ullensaker et stort hjelpeapparat med god kompetanse som skolen, PPT, BUP, Forebyggende avdeling for barn og unge (FABU) og barnevernstjenesten. Til sammen sitter disse med kunnskap til å iverksette tiltak som skal gjøre skoledagen god for eleven. En utfordring er at disse ser eleven sjelden og i korte møter. Ullensaker kommune søkte derfor om midler fra Bufdir til å ansette to LOS-veiledere fra høsten 2016 til høsten 2019. Bakgrunnen for disse midlene er LOS-prosjektet: «Til god hjelp for mange». Målgruppen i Ullensaker kommune er ungdomsskoleelever med skolevegringsatferd. Stikkord for LOS-veilederne er tid, motiverende samtaler, fleksibilitet, tilgjengelighet, skreddersøm og mengder med tålmodighet.

Hva konkret er det LOS-veilederne hjelper til med:

LOS-veilederen er tett på der eleven er – enten det er på skolen eller hjemme. Hensikten er at eleven skal kunne nyttiggjøre seg tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. I tillegg skal familiene sitte med en opplevelse av at LOS-veilederne er deres støttespillere. Hovedmålet må være å øke livskvaliteten til elevene, med alle de positive ringvirkningene det gir.

LOS-veiledernes gode kjennskap til eleven og familien er viktig at videreformidles til de hjelpeinstansene som kan iverksette gode tiltak. LOS-veilederne fungerer som et viktig bindeledd mellom hjelpeinstansene og er en motivator for eleven, familien og skolen. De har en unik mulighet til å få et overblikk over ulik praksis innad i kommunen som bidrar til at både positive og negative erfaringer kan tydeliggjøres for å skape utvikling også på systemnivå.

Hva erfaringen er så langt:

Satsingen på LOS-veilederne er så vidt kommet i gang og vi har holdt på i ett års tid og dermed har vi begrenset med eksempler om måloppnåelse. Det vi på den korte tiden likevel kan vise til er blant annet et eksempel fra når LOS-ene møtte en familie for ett år siden og hvor eleven allerede hadde vært helt fraværende fra ungdomsskolen i halvannet år. Eleven tilbrakte all sin tid inne i leiligheten og var nærmest helt isolert utenom nærmeste familie. Eleven ble oppfattet som utilgjengelig til tross for at alle hjelpeinstanser i kommunen hadde vært inne i saken. LOS-veilederne dro på hjemmebesøk og oppsøkte eleven flere timer hver uke inkludert samtaler med foresatte før eleven selv deltok. Avlysninger og utsettelser var gjennomgående, men ingen elever skal gis opp før alt er prøvd i vår kommune. Målet ble raskt at eleven skulle bli elev på videregående høsten 2017. Våren 2017 begynte eleven å delta i enkelte møter med hjelpeinstansene og det ble søkt plass på videregående på særskilt grunnlag. Etter utallige oppturer og nedturer møtte eleven til første skoledag 17. august 2017 sammen med LOS-veileder. Etter nye oppturer og nedturer er nå eleven i et tilpasset opplegg som fungerer og eleven er i et sosialt samspill utenfor leiligheten sin. To og et halvt år etter siste gang han var på skolen.

Politisk vilje til å ta tak:

Ungdommer som sliter i dag og som har falt ut av skolen, eller står i fare for det, har sammensatte utfordringer. Da er det viktig at vi viser politisk vilje til å ta tak i utfordringene. Det gjør vi i Ullensaker og dersom vi hindrer at bare en ny elev faller fra har vi gjort mye riktig. Historien over viser at satsing på LOS-veiledere er en av flere tiltak som den enkelte kommune bør vurdere og som vi i Ullensaker satser på for å øke læringsutbytte i Ullensaker-skolen.

Tim Holmvik (H) er leder av hovedutvalg for skole og barnehage i Ullensaker

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no