16. jul
Store utbyggingsprosjekter i planlagt i sørbygda.
 
Når kommer planene for Råholt?
LESERBREV. De første av de rundt 3000 nye leilighetene som er planlagt bygd på Råholt, er nå lagt ut for salg.

Publisert: 05.apr.2017 13:44
Oppdatert: 05.apr.2017 15:09

I den forbindelsen tillater jeg meg å spørre Eidsvoll kommune om når de skal presentere sine planer for utviklingen av Råholt.

Kommunen fortalte på et folkemøte for 13 måneder siden hvordan planprosessen for Råholt skulle gjennomføres. Siden den gang har mannen i gata ikke hørt noe om planene. Kommunen svarer jo normalt ikke på leserinnlegg. Derfor sender jeg dette leserinnlegget også som et brev til kommunen, for å få svar på mine spørsmål. 

Informasjonskiosk

Planlegging av nye boligprosjekter i Eidsvoll har dessverre ofte vært lukkede prosesser, hvor innbyggerne bare får informasjon via lokalavisa. Kommunen har selv sagt at utbyggingen på Råholt er kjempestor, selv i landsmålestokk, og da tar jeg det for gitt at kommunen nå ønsker innbyggernes deltakelse i den videre prosessen! Det er forhåpentligvis klart at alle utfordringene i dette store prosjektet ikke kan løses på rådhuset, eller bare gjennom dialoger med utbyggerne.

De med erfaring fra store byggeprosjekter sier at vi ikke får skapt et godt lokalmiljø uten en god, toveisdialog mellom kommunen og innbyggerne. Det er jo innbyggerne som skal bruke «produktet» som kommunen har planlagt. Foreninger, lag, bønder, næringsliv, huseiere, kulturarrangører, mannen i gata, med andre ord alle som føler behov, må få delta i utviklingen av Råholt. Dette må selvfølgelig skje i god tid før kommunen sier at det er for seint å komme med endringsforslag. 

For at vi skal bli kjent med planene for Råholt, og kunne komme med konstruktive forslag, foreslår jeg at kommunen gjøre som mange andre store byggeprosjekter har gjort, å etablere en «informasjonskiosk». Den må selvfølgelig være på Råholt. Med dagens fantastiske IT-verktøy kan det lages naturtro modeller og skisser. De vil gi oss muligheten til å se og forstå hvordan utbyggerne og kommunen planlegger å utvikle Råholt. I kiosken må det også være verter som kan informere og svare på spørsmål. De skal også bringe spørsmål, kommentarer og forslag videre til de rette i kommunen. Utbyggere bør selvfølgelig også tilbys plass i informasjonskiosken.

Informasjonsplikt

Store folkemøter med presentasjoner av varierende kvalitet er selvsagt bedre enn ingenting, men gjennomføring av slike «show» må ikke bli en sovepute for kommunen. Halvgode bilder og litt informasjon i EUB løser heller ikke kommunens informasjonsplikt. Dialogen mellom kommunen og innbyggere kan ikke basere seg på e-poster til planavdelingen, som det ble antydet under folkemøtet om Sundet nå i mars. Kommunens hjemmeside er heller ikke verktøyet for mannen i gata, når han skal få tak i tilstrekkelig og riktig informasjon om alle de store prosjektene på Råholt.

Båndlagt tomter?

Kommunen må ikke la utbyggerne sikre seg alle de attraktive tomtene på Råholt. Kommunen trenger jo også nye tomter for egne «anlegg». Det eneste som er sikkert er at ledige tomter på Råholt neppe vil bli mer sentrale eller billigere ved å vente! Hva har kommunen valgt å gjøre?

Med 6–7000 nye innbyggere må det jo bygges nytt eller utvides for at innbyggerne skal ha tilfredsstillende kommunale tilbud. Det kan være tilbud som barnehager, lekeplasser, skoler, idrettshaller, eldreboliger, pleiehjem, bibliotek, helsestasjon, kirke, gravplass, parkeringshus ved Eidsvoll Verk stasjon, fjernvarmeanlegg, vei, vann og kloakk. Kan kommunen si mer om plasseringen av disse?

Folkehelse

Hvilke nye «anlegg» vil kommunen tilby større barn og unge, for at Eidsvoll Amfi ikke skal bli deres viktigste tumleplass? Det kan være ballbinger, sykkelbaner, skatebaner, trimløyper, klatrevegger, skiløyper, nye fotballbaner eller idrettshaller. Hvis jeg forsto utbyggerne rett, så tilbyr de i beste fall bare grøntarealer og leketilbud til de minste barna mellom eller ved de nye boligblokkene, samt noen benker for de voksne.

Et populært og mye brukt friområde på Råholt i dag er Tærudåsen. Ved foten av åsen ligger også Skaubanen, med vår eneste ordentlige ski-/akebakke. Hvilke planer har kommunen for Tærudåsen og Skaubanen? Er det planlagt å legge ut nye områder for rekreasjon og fritidsaktiviteter?

Hva med vegene?

Lokalpolitikerne har snakket om avlastningsveger på Råholt i flere 10-år. Snakker de fortsatt, eller har administrasjonen overtatt saken for å gjennomføre den?

Alle i Sørbygda vet at Trondheimsvegen er overbelastet. Nesten all lokaltrafikk må jo benytte og/eller krysse denne vegen. Trondheimsvegen benyttes også av mange som gjennomkjøringsveg, og den er dessverre også eneste aktuelle omkjøringsveg når E6 i vår nærhet blir stengt av en ulykke eller noe annet.

Trondheimsvegen er fylkesveg, og det er derfor Vegvesenet som eier vegen. Ifølge plansjefen i Eidsvoll har Vegvesenet sagt at det ikke er behov for å gjøre noe med Trondheimsvegen. Utrolig! De burde jo vite at lokalvegen vår allerede har nesten like mye trafikk som E6 forbi Råholt, og de burde også vite at det flere steder lang Trondheimsvegen verken finnes fotgjengerfelt eller undergang, der det er naturlig for barn og unge å krysse vegen. Svært mange barn og unge må derfor flere ganger daglig, også i verste rushtid, foreta livsfarlige kryssinger av Trondheimsvegen for å komme til/fra skolebuss, barneskolen eller fritidsaktiviteter.

Vi er for snille!

Vi som bor på Råholt har vært for snille. Vi burde selvfølgelig for lenge siden ha forlangt at Vegvesenet skulle gjøre noe med den mangelfulle sikkerheten for myke trafikanter som må krysse Trondheimsvegen. 

Veien må vi fortsatt ha der, for våre lokalpolitikere ved flere anledninger skrinlagt nye vegprosjekt til fordel for boligbygging. Nå håper jeg dagens lokalpolitikere vil ta et tak og rette opp gamle synder. Våre barn og unge må krysse Trondheimsvegen i underganger, slik at de kommer seg trygt til og fra skolen. 

Flere underganger vil også forbedre trafikkflyten på Trondheimsvegen. Bedre trafikkflyt vil det også bli dersom alle avkjøringer fra Trondheimsvegen får et tredje kjørefelt. Da kan trafikken fortsatt gå, selv om en bil må stå å vente for å krysse motgående kjørefelt.

Vegvesenet må jo en gang innse at Trondheimsvegen på Råholt trenger et «løft». Før blokkene spretter opp langs Trondheimsvegen, håper jeg derfor at Eidsvoll kommune har sikret seg nødvendige arealer langs Trondheimsvegen for nye underganger og et tredje kjørefelt ved alle aktuelle avkjøringer. 

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no