19. aug
 
Når SV bommer - så bommer de kraftig

I EUB 24. april hevder to SV-politikere at Velferdstjenestene er i fare på Kløfta.

Ansvarlige politikere bør holde seg for gode til å sette ulike steder i Ullensaker opp mot hverandre. Videre bør ansvarlige politikere unngå å komme med påstander som kan etterlate et feil inntrykk, og opplevelse av tjenestene kommunen yter. Videre er det greit at man som politiker forholder seg til politiske prosesser og kjenner til hvordan de foregår.

Slik synes det ikke å være med de to SV representantene, og det er synd.

I innlegget skaper de et inntrykk av at biblioteket på Kløfta skal legges ned – det er ikke foreslått, det er ikke vedtatt og det kommer ikke til å skje. Så til resten av det innlegget tar opp som er velferden på Kløfta. Kløfta og innbyggerne der har som alle innbyggere i Ullensaker et godt velferdstilbud – og det skal de fortsatt ha. Der er det ingen forskjell, men vi må også ha robuste, gode fagmiljø som kan yte tjenestene.

Helsestasjonstilbudet

En samlokalisering av jordmortjenesten med felles leder ble gjort for å sikre et robust og faglig sterkt tjenestetilbud med lik praksis – noe som kommer alle brukerne av tjenestene til gode.

Politisk hovedutvalg for helseområdet ble orientert og hadde anledning til å stoppe samlokaliseringen, men aksepterte dette enstemmig uten andre forslag.

Da må ordfører anta at utvalget med politikere fra flere politiske partier i Ullensaker var fornøyd med det som ble presentert. Hadde de ikke vært det hadde de som politikere mulighet til å foreslå noe annet – det gjorde de ikke.

At representantene hevder ordfører har akseptert en stilltiende nedleggelse er en påstand som viser at de ikke forstår demokratiets spillerom.

Så er det viktige her at tilbudet som gis har en kvalitet og er gitt av kompetente fagpersoner og miljøer. Det hevdes i innlegget at dekningen av jordmor er dårlig og at svangerskapsoppfølgingen er dårlig. Det er en påstand som enkelt kan imøtegås med å informere om tilbudet kommunen yter.

I mars 2019 hadde Ullensaker kommune 97 % dekning av barselbesøk hos nyfødte i Ullensaker kommune. Gravide kan velge om de ønsker å gå hos lege eller hos jordmor under svangerskapet. Gravide har mulighet til å be om første avtale hos jordmor når graviditetstesten er positiv.

Våre dyktige medarbeidere tilstreber å gi første avtale innen en uke etter at den gravide har tatt kontakt. De som ikke har avtale med kommunen før fødsel, har vi ikke informasjon om i utgangspunktet.

Det kan medføre at de ikke får tilbud om barselbesøk, men kommunen jobber kontinuerlig med å sikre nødvendig informasjon til jordmortjenesten om fødsler der mor ikke har vært til kontroll hos jordmor, slik at disse også kan få tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1-2 dager etter hjemkomst . Når mange skal ha barselbesøk samtidig, blir kvinner som har hatt oppfølging hos jordmor prioritert. Det er viktig å påpeke at det er frivillig å ta i mot barselbesøk av jordmor, noen få velger å takke nei til dette tilbudet.

Ullensaker kommune har ikke mottatt klager på jordmortjenestens tilbud eller tilgjengelighet. Jordmortjenesten er tilgjengelig mellom klokken 8.00 – 15.30 på hverdager. På jordmortelefonen kan man sende sms, eller legge igjen en beskjed på svarer dersom jordmor or er opptatt, så ringer jordmor opp i løpet av dagen. Ergo er det et godt og dekkende tilbud til denne gruppen.

Til slutt: Måltallene for de ulike tjenestene kommunen yter er gjenstand for politisk behandling hvert eneste år i forbindelse med budsjettbehandlingen og virksomhetsplanene for tjenestene – så også for helsestasjonstilbudet til gravide. Resultatet for 2018 er derfor over måltallene vi har satt for tjenesten.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no