16. jul
BEST: Matjorda på Tynsåkjordet er blant den beste vi har, skriver Arne Helge Øverjordet. Foto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Ny skole, jordvern og nasjonale interesser
Eidsvoll kommune insisterer til det siste på å bygge skole på landets beste matjord, og vil anke fylkesmannens innsigelse til departementet.

Publisert: 17.okt.2017 06:00
Oppdatert: 16.okt.2017 15:31

Men jordvern er viktigere enn flertallet av lokalpolitikerne i Eidsvoll kommune har fått med seg.

Tall fra kommunenes statistikkrapportering (KOSTRA) viser at det ble bygd ned 6000 da dyrket mark i Norge i 2016. Stortinget har vedtatt et mål at omdisponering av dyrket mark skal ned til 4000 da per år innen 2020 (vedtak 8.12.2015, Inst. 56S (2015-16).

Regjeringen har fulgt opp dette i et brev fra statsråd Dale i Landbruks- og matdepartementet 8.3.2016 til kommunene, fylkesmann og fylkeskommunene. Her henviser statsråden til Stortingets målsetting, og skriver at kommunene skal «ta omsyn til ulike føremål og samfunnsinteresser og balansere lokale ynskjer mot nasjonale interesser og mål. Viktige jordbruksareal er ei slik interesse».

Videre skriver Dale: «Både kommunane og fylkeskommunane har ei viktig rolle i å følgje opp dette målet i si planlegging». På den nasjonale jordvernkonferansen i juni 2017 uttalte Dale at målet om 4000 dekar omdisponert matjord per år skulle bli nådd, men «det krever kompetanse, mot, og evne til å prioritere også når det er vanskelig. Det er hovedgrunnen til at jordvernet har måttet vike, det har vært for enkelt å omdisponere matjord».

Men det er ikke vanskelig når det gjelder Tynsåkjordet! Jorda på østsida av Vorma, der politikerflertallet i Eidsvoll insisterer på å bygge ny skole, er dyp marin avsetning avsatt etter siste istid, den fineste jorda vi har i Norge. I tillegg har Eidsvoll et alternativ til skoletomt som attpåtil er regulert til formålet.

Å si nei til omdisponering av Tynsåkjordet var derfor ikke på noen måte vanskelig for dem som skal vokte de nasjonale interessene! Hvis det er greit å omdisponere på Tynsåkjordet, hvilke saker skulle da ende med jordvern?

Gitt de nevnte signalene fra statlige myndigheter, burde kommunen forventet innsigelse, og i alle fall tatt innsigelsen til etterretning da den kom. Men i stedet for å ta de nasjonale føringene inn over seg, kommer talsmannen for flertallspartiene, Finn Terje Tønnesen (Frp), med et usaklig sleivspark til Senterpartiet som nærmest må tolkes som om han ikke aksepterer noen slags form for overordnede nasjonale føringer som går ut over kommunenes styring.

Det er mange utbyggingssaker i landet vårt der nedbygging av matjord nesten ikke er til å unngå. Spesielt gjelder dette samferdselssektoren, der framføring av vei og bane må prioriteres. I vår region må vi, for øvrig også i henhold til nasjonale føringer, akseptere at noe dyrket mark går til boligfortetting nær trafikknutepunktene. Men der er arronderingen som oftest dårlig, med oppstykkede jorder som det er nokså lite effektivt å drive. Med Tynsåkjordet er det annerledes. Det er del av et sammenhengende åkerlandskap, best i klassen på matjord, og en alternativ byggetomt eksisterer.

Eidsvoll kommunes varslede anke er derfor svakt forankret. Det er vanskelig å se for seg at Kommunaldepartementet gir kommunen medhold forutsatt at statsråd Sanners departement legger til side sitt «ja til alt»-mantra, og tar Stortingets føringer på alvor. Til nedbyggingspartiene H, Ap og Frp i Eidsvoll vil jeg stille spørsmålet: Her har vi landets beste matjord og et bra alternativ for lokalisering av skolen. Kan dere gi eksempler på hvor det ligger bedre til rette for å bidra til å følge opp målet om «bare» 4000 da per år i omdisponering av dyrket jord, slik statsråden tydelig ber kommunene om i sitt brev?

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no