20. sep
 
Økt bruk av omvendt voldsalarm
Vold i nære relasjoner er et av områdene der mye fremdeles kan bli bedre for den voldsutsatte.

Publisert: 16.mar.2018 19:00
Oppdatert: 16.mar.2018 19:26

I 2017 var kun fem personer idømt omvendt voldsalarm. Vi i Akershus Senterparti vil jobbe for at bruken av omvendt voldsalarm skal økes, og plassere ansvaret der det hører hjemme, hos voldsutøver.

I dag lever 1074 personer på hemmelig adresse i Norge, disse er truet på livet. I 2016 ble det anmeldt 2336 brudd på oppholds- og besøksforbud i Norge, en oppgang på 51 prosent i løpet av fem år. Å leve med trusler om fysisk og psykisk vold er ekstremt belastende for offer og familie.

Til nå er det offeret som utstyres med en voldsalarm, som kan utløses når offeret føler seg truet. Per 1. januar 2018 gjaldt det 1440 personer. Det er 200 flere enn i mars 2017. Tallene viser negativ utvikling, slik de har gjort i mange år.

Omvendt voldsalarm er et konkret tiltak, som plasserer straffen der den hører hjemme – hos overgriperen. Omvendt voldsalarm er en elektronisk fotlenke, tilknyttet en alarm, som går hos politiet dersom gjerningspersonen beveger seg innenfor en gitt sone. Det må foreligge dom for at det skal kunne tas i bruk. Det betyr at det er den som utøver vold, som må ta belastningen av å være voldsdømt gjerningsperson. Offerets frihet er viktigere enn gjerningsmannens frihet, selv med de utfordringer denne får.

Per 1. januar 2018, er det 4 voldsdømte som er idømt omvendt voldsalarm. I tillegg er det 11 personer med rettskraftige dommer, hvor den dømte vil bli utstyrt med omvendt voldsalarm etter endt soning. Vi ser at det virker. Ingen av de 5 som var ilagt bruk av omvendt voldsalarm i 2017 har vært anmeldt for overtredelser av vilkårene. Disse er alle personer som gjentatte ganger tidligere har brutt besøksforbud og kontaktforbud.

Alle faginstanser er enige i de positive forebyggende effektene – inkludert Politiet. I en nylig rettskraftig dom i Høyesterett ble det understreket at hensynet til offeret må veie tyngst.

Systemet jobber likevel for tregt. Ordningen ble innført i 2013. Rettsinstansene må avkreves bedre gjennomføring, og påtalemyndigheten må få hjemmel til å beslutte omvendt voldsalarm.

Sigbjørn Gjelsvik  er stortingsrepresentant for Akershus Sp. Anne-Mari Samskott er leder for Senterkvinnene Akershus.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no