22. apr
Tim A. Holmvik, Tim A. Holmvik (H), leder for hoveutvalg for skole og
barnehage i Ullensaker.
 
Ullensaker satser digitalt i skolen – for alle elever og lærere
Dersom poden kommer hjem med nytt læringsbrett i disse dager, så skal du som foresatt vite at dette er på bakgrunn av en helt bevist politisk satsing.

Publisert: 24.nov.2017 11:00
Oppdatert: 23.nov.2017 14:15

 Halvparten av elevene har fått utdelt læringsbrett nå i november og den andre halvparten får sine i begynnelsen av januar. Vi tror at elevene i Ullensaker-skolen er blant de første i landet hvor samtlige mottar læringsbrett.

Som en del av den politisk vedtatte handlingsplan for digital kompetanse i Ullensaker-skolen innfører Ullensaker kommune skoleåret 2017/2018 læringsbrett for alle elever og lærere.

Det er knyttet store forventninger til denne satsingen, og de overordnede målene for handlingsplanen og innføring av læringsbrett er:

  • Økt læringsutbytte
  • Økt motivasjon
  • Økt bruk av teknologi i alle fag
  • Økt fokus på kontinuerlig og løpende tilbakemeldinger (vurdering for læring)

Ullensaker-skolens hovedfokus er hvilke muligheter et individuelt læringsbrett gir den enkelte elev og dens lærere. Teknologien skal være en støtte i elevenes utvikling av kompetanse i de ulike fagene. Digital skolehverdag utfordrer lærere til å endre undervisningen sin, og elevene til å endre arbeidsmåten sin.

LES OGSÅ: Når barnet ditt ikke vil på skolen

Regjeringen la i august frem en nasjonal digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, og kan ikke løsrives fra de ferdighetene som omtales som kompetanser for det 21. århundre. Hovedmålene for strategien er at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse, samt at IKT utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Majoriteten av norske elever har god digital kompetanse. Samtidig er det nærmere en fjerdedel av norske elever på 9. trinn som har så svake digitale ferdigheter at de vil ha problemer i skole og arbeidsliv. Mangelfull profesjonsfaglig digital kompetanse hos lærerne er kanskje det største hinderet for pedagogisk bruk av IKT. Dette tar vi konsekvensen av i Ullensaker-skolen – og satser bredt på kompetanseheving av lærerne.

Gjennom et samarbeid med selskapet RIKT, gjennomgår alle ansatte en grundig opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrettene. Grunnopplæringen omfatter 9–10 dager fordelt over cirka 12 uker, og dette er en avgjørende del av satsingen. Tidlig i opplæringen vil elevene involveres ved at veiledere fra RIKT modellerer for dem og deres lærere.

Vi vet at fremtiden er digital. Samtidig vet vi at de kommunene som er først ute alltid vil ha innkjøringsutfordringer og da er vi avhengig av tålmodig foresatte som forstår vår hensikt. Politisk ledelse i Ullensaker er helt overbevist om at digitalisering er veien å gå da vi utdanner morgendagens arbeidstakere.

Tim A. Holmvik (H) er hovedutvalgsleder for skole og barnehage i Ullensaker

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no