23. jul

«Jeg beklager at det for noen vil kunne virkes som et dårligere tilbud enn i dag, men dette valget er et strategivalg for å kunne ha et kollektivtilbud i framtida», skriver ordfører Runar Bålsrud.
 
Ordføreren svarer: Endring av busstilbudet i Hurdal
LESERBREV. Vise til leserinnlegg fra Lisbeth Solsrud Bjørnstad, Hurdal Senterparti, i EUB 10. juni.

Publisert: 14.jun.2017 13:41
Oppdatert: 14.jun.2017 11:26

Det ble satset stort på kollektivtransport tur/retur Hurdal–Gardermoen i forbindelse med åpningen av hovedflyplassen i 1998, og årene etter. Resultatet var dessverre et dårlig belegg på reisene, noe som gjorde at flere av avgangene ble lagt ned. 

For 4–5 år siden fikk vi Ruter AS til å øke med noen ekstra avganger, spesielt på ettermiddagstid, selv om rutegrunnlaget ikke skulle tilsi det. Dette har dessverre ikke bidratt til økt antall reisende.

Hurdal konkurrerer med reisestrekninger ellers i Oslo/Akershus, og det er en forutsetning at det er et visst belegg for å kunne forsvare ruter utenom lovpålagte skoleruter. Dette gjør at hvis ikke Ruter AS hadde vært positiv til å se på en mulig kollektivsatsing i Hurdal som kan forsvares i forhold til antall reisende, ville en opprettholdelse av dagens ruter langs vestsiden av Hurdalssjøen trolig blitt nedlagt i løpet av relativt kort tid.

Det ble gjennomført en markedsanalyse i fjor høst, for å se på hvorvidt det kunne være mulig å få til en kollektivsatsing som ville øke andelen kollektivreisende fra dagens cirka 4 prosent til minimum 10 prosent. Svarene var tydelig på at en matebuss til Eidsvoll Verk langs Østsiden var det som var ønskelig, og det var det majoriteten av dem som svarte ønsket seg.

Ruter AS er villige til å gå inn med ressurser for å se om dette tilbudet kan øke kollektivandelen i Hurdal vesentlig, slik at tilbudet kan forsvares og aller helst bygges ut i årene fremover. Det fordrer at man bruker tilbudet. Ruter AS har vært klare på at den løsningen som velges må ha en større hyppighet på avganger, være forutsigbar og redusere reisetiden. Dette er en forutsetning for fremtidig kollektivsatsing i Hurdal utenom skolebuss og servicelinje/bestillingstransport. I tillegg må kommunen legge til rette for innfartsparkeringer lokalt for dem som ikke kan nå tilbudet ved gange eller sykkel. Det definerte knutepunktet i regional plan for areal- og transport i Akershus for Hurdal er Hurdal Torg, og prioritet for tilbudet er arbeidsreiser inn og ut av bygda.

Dialogen med Ruter fortsetter, og endelig ruteplan er ikke klar. Det er blant annet spilt inn hvorvidt enkeltruter og servicelinje/bestillingstransport kan starte i Rustad, og dette er under vurdering. Det er tidligere sett på hvorvidt man kan kjøre rutene på vestsiden fra Hurdal Torg, men det er ikke mulig å klare dette innen 30 minutter med rutetider og holdeplasser, for så å snu ruten og kjøre tilbake. Nettopp tidssyklusen på én time tur/retur er en forutsetning for å kunne ha flere avganger. I tillegg vil reisetiden reduseres for de fleste reisende reduseres betraktelig, noe som er en forutsetning for at folk skal bruke tilbudet.

Jeg beklager at det for noen vil kunne virkes som et dårligere tilbud enn i dag, men dette valget er et strategivalg for å kunne ha et kollektivtilbud i framtida, og et bedret kollektivtilbud for en større andel innbyggere i årene fremover. Alternativet om noen få år er trolig ingen kollektivtrafikk utenom skoleruter hvis man ikke klarer å øke kollektivandelen i Hurdal vesentlig. 

Blir ruta en suksess, vil det være mulig å utvide med flere ruter, også i helgene.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no