25. jun
 
Prioriterer helhetlig og tverrfaglig satsing
Hvert år behandler vi et budsjett hvor fokus er å legge rammene for gode tjenester til innbyggerne våre, og prioriteringer må gjøres basert på reelle forhold, basert på demografiske fakta og utvikling.

Publisert: 03.des.2017 15:00
Oppdatert: 03.des.2017 16:42
  • Hvor mange barn trenger barnehage, skoleplass, fritidstilbud etc.
  • Hvor mange trenger helse- og omsorgstjenester av ulik art.
  • Hva skal vi iverksette av forebyggende tiltak?
  • Hva skal vi utvikle av infrastruktur og bygg?

Dette er en totalpakke som skal dekke mange behov. Noen vil alltid mene at man gjør feil prioritering og skulle satset mer på andre ting, og det er legitimt. Men, da må man også huske at satsing ett sted, får konsekvenser for noe annet – det er et uomtvistelig faktum.

Ullensaker kommune leverer gode og varierte tjenester. Noen tjenester er lovpålagte – altså tjenester en kommune MÅ levere, mens ikke-lovpålagte, er tjenester som man KUNNE kuttet ut om man ønsker. Spørsmålet er hva som er fornuftig? Eksempler på dette er støtte til idrett og kultur, eller utekontakter som jobber forebyggende inn mot barn- og unge. Selvsagt er det ingen som ønsker å kutte i slike tjenester. Men alle som ønsker mer penger til sine interesseområder, bør tenke over at det medfører kutt andre steder. Det er dessverre ikke mulig å gjøre alle til lags, men det er mulig å ivareta en balanse som både ivaretar de lovpålagte, og ikke-lovpålagte tjenestene innenfor den summen penger man har til rådighet – det er det vi gjør i Ullensaker, og alltid har gjort.

12. desember legger vi frem et budsjett hvor Frp, Høyre, KrF og Venstre satser på en styrking av det forebyggende arbeidet, med et spesielt fokus rettet mot barn og unge. Det tenkes tverrfaglig, og satsingen gjøres på tvers av tjenesteområdene.

Det starter med å styrke jordmortjenesten som skal ivareta foreldre og nyfødte ullsokninger. Når barn kommer til barnehagealder kan det være at man trenger mer bistand enn planlagt, og det legges derfor inn midler til spesialpedagoger. Så blir barnet eldre og skal på skole, og der ansettes det nye lærere som vil få støtte av leseveiledere for et best mulig faglig utbytte.

Samtidig er det viktig for skolene med en styrking av helsesøstertjenesten, både for den tradisjonelle helsesjekken, men også for at de kan bistå skolenes miljøterapeuter, gi barn og ungdom et sted de kan komme for private samtaler, en mulighet til å ta opp ting de ikke føler seg komfortable med å prate om hjemme.

Vi har dessverre noen barn som vokser opp i familier med blant annet rus og vold, og for at disse skal ivaretas på en god måte legges det inn midler til å styrke barnevernstjenesten med både saksbehandler og en ny veileder, samtidig som vi legger inn midler til forebyggende arbeid med styrking av utekontakten og en rusmiddelkonsulent rettet spesielt mot ungdomsmiljøene.

Når man vokser opp i en kommune som vokser i et tempo som Ullensaker, er det spesielt viktig at det etableres arenaer for sosialt fellesskap gjennom både idrett og kultur. Derfor styrkes idretten ytterligere og det legges opp til nye kulturaktiviteter for barn og unge.

Prisene for å bo og leve i Ullensaker stiger, og ofte raskere enn lønnen til mange av kommunens innbyggere. Dette bidrar til å øke presset på sosialtjenesten vår, og vi må stadig inn og hjelpe for at det skal gå rundt måned for måned. Dette er ikke unikt for vår kommune, men vi må uansett ivareta alle som får behov for hjelp. Derfor ansetter vi også en egen sosionom i Nav, vi setter av to millioner kroner ekstra til sosialhjelp, og det avsettes midler til «Inn på Tunet», som er et meget godt tilbud til brukere med utvidet behov.

Når vi blir eldre trenger vi også forebyggende aktiviteter og bistand, og derfor legges det nå inn midler til forebyggende arbeid for eldre, og til ansettelse av egen ernæringsfysiolog. Frivillighetssentralen gjør mye godt for kommunens eldre, ofte i samarbeid med skoleelever, og derfor styrkes også denne tjenesten. Så har vi sett på kommunens behov innen sykehjemsplasser, samtidig som vi har undret oss over at de eldre plasseres langt utenfor sentrum der hvor de sosiale møteplassene finnes. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi inviterer derfor private aktører til å etablere omsorgsboliger og private sykehjemsplasser i sentrum, så de med behov for tilrettelagte boliger også skal få ta del i fellesskapet.

I budsjettet som vedtas endelig 12. desember viser Frp, Høyre, KrF og Venstre gjennom våre prioriteringer at vi ser helheten, at vi tenker tverrfaglig, at vi tør å tenke nytt, og at vi ikke legger alle pengene i én kurv. For oss er det viktig at vi har en forebyggende kurs, men at vi samtidig klarer å ivareta behovene som er her i dag. Dette mener vi vårt fremlagte budsjett viser, og vi mener våre prioriteringer og bruk av midler er direkte rettet mot tjenesteleveranser som innbyggere i Ullensaker vil nyte godt av i året 2018, og årene som kommer.

Ståle Lien Hansen er gruppeleder Ullensaker Frp

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no