25. jun
 
Regionalpolitikk 4.0?
I statsbudsjett for 2018 ble rammen til Interreg Sverige-Norge programmet redusert.

Publisert: 20.feb.2018 17:00
Oppdatert: 20.feb.2018 10:58

Det er svært uheldig at Norge fraviker de gjensidige forpliktelsene til å gjennomføre programmet som planlagt. Det skaper tvil om Norges pålitelighet som samarbeidspartner.

Det at EU-landene satser videre på det europeiske territorielle samarbeidet etter 2020, er langt på vei avklart. Vi ønsker å få til en dialog med kommunaldepartementet for å utforske hvilke nye muligheter som ligger i denne politikken for innbyggerne i grenseregionene i Norge og i Sverige. «regionalpolitikk 4.0» kan EU bidra til at man utnytter de mulighetene som vår tid byr på.

Norge er tett knyttet til EU og EU-institusjonene blant annet gjennom EØS-avtalen fra 1994. Parallelt med dette har norske og svenske grenseregioner i en flernivåmodell sammen med EU og regjeringene i Stockholm og Oslo, engasjert seg i grenseoverskridende samarbeid siden 1995. En erkjennelse har vært, at for å støtte utviklingen i grenseregionene, som ofte har flere av de over nevnte kjennetegnene på én gang, må alle myndighetsnivåer, samt privat og frivillig sektor «dra sitt strå til stacken.»

Ved å trekke veksler på felles ressurser, og med økonomisk og politisk støtte av EU og norske regjeringer, har befolkningen i grenseregionene siden 1995 fått tatt del i framsteg innen næringsutvikling, forskning og utvikling, klimasmarte løsninger, utdanning, ungt entreprenørskap, kultur og grenseoverskridende naturforvaltning. Dette fellesskapet kan bare fungere effektivt dersom politiske og kulturelle grensebarrierer blir bygget ned.

EUs og Norges mål med regional- og distriktspolitikken er langt på vei sammenfallende, der begge legger vekt på regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i alle deler av unionen/landet. For Norges del er et vesentlig målekriterium for regional- og distriktspolitikken å holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.

Det grenseregionale partnerskapet ser behovet for å komme i dialog med departementene i Oslo og Stockholm inn mot en ny programperiode. Blant spørsmål som bør drøftes og avklares, er politiske prioriteringer, organisering, programgeografi og finansieringsmodeller.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no