20. aug
SPREKKER OG HULL: Salt er en av årsakene til vegene blir ødelagt, mener Magnar Trondsgård. ?Foto: Bjørn Inge Rødfoss
 
Salting er årsak til vegsprekker og hull
KJEMI: Jeg vil gi en honnør til EUB som har satt salting og vegsprekker på dagsorden.

Publisert: 25.apr.2018 15:00
Oppdatert: 25.apr.2018 14:49

Blander du salt og snø i blandingsforholdet cirka 25 prosent salt og 75 prosent snø, får du en såkalt «kuldeblanding» og temperaturen synker til cirka minus 21 grader celsius. Dette lærte vi på barneskolen.

Når vi lagde iskrem i mitt barndomshjem, blandet vi salt og snø i forholdet cirka 25/75 i en bøtte eller en balje. Deretter satte vi krembollen oppi, og etter hvert ble det fast iskrem.

Faste materialer utvider seg ved oppvarming og krymper ved nedkjøling. Hver gang vegbanen saltes, skjer det en nedkjøling og vegbanen (asfalten) trekker seg sammen. Det oppstår sprekker som etter hvert fylles med vann. Dette skjer mange ganger i løpet av vinteren, og vi får frostsprengning når vann fryser til is.

Dette er en av årsakene til vegsprekker, men det er også en rekke andre momenter som gjør seg gjeldende, blant annet hvordan vegbanen er fundamentert, fyllmassene er drenert, isolert og så videre.

Sporslitasje i vegbanen

Piggdekkslitasje (angitt i enheter asfaltslitasje):
Piggdekkslitasje på snø og is: 0 x asfaltslitasje
Piggdekkslitasje på tørr asfalt gir: 1 x asfaltslitasje
Piggdekkslitasje på våt asfalt gir opptil: 3 x asfaltslitasje
Piggdekkslitasje på saltet våt asfalt gir opptil: 5 x asfaltslitasje
(Noen rapporter angir for våt saltet asfalt: 5–7 x slitasje)
(Fra forskning som ble tilgjengelig i 1997)

  • Er det da saltet eller piggdekkene som forårsaker mest svevestøv og miljøskader?
  • Salt løser dessuten bindemiddelet i asfalt og betong (asfaltrester må fjernes fra bilsidene med avfetting)

Politikerne vedtok i «i forrige århundre» å privatisere vintervedlikeholdet for riks og fylkesveger. Det skulle bli billigere og mere effektivt. Det ble det, i hvert fall det første året, men ikke senere år.

Det settes ut femårskontrakter i de forskjellige fylker til store maskinentreprenører som igjen setter ut underkontrakter til forskjellige maskinholdere og lastebileiere. Noen steder har de fått kontrakter der det betales pr. tonn salt som kjøres ut.

Vegdirektoratet har et «salt smart»-opplegg og har arrangert «saltkonferanser», men i forhold til disse femårskontraktene har Vegdirektoratet en utfordring med å få redusert saltforbruket og miljøskadene på vegbane, vegetasjon og vannforurensning.

Jeg har vært på flere slike konferanser om vintervedlikehold og salting, blant annet på Gardermoen og i Trondheim, hvor jeg hadde foredrag om «salting og ulykker». Vi hadde 28 trafikkdrepte på tre år i Eidsvoll, og det ble hevdet at vi en periode hadde noe av de mest ulykkesbelastede vegstrekninger.

Som kommunens kontaktperson med Statens vegvesen i åtte år, med trafikkplanlegging og trafikkulykkesforebyggende arbeid og senere som brannsjef, fikk jeg en del erfaring i dette fagområdet. Etter 37 år i utrykningstjeneste har jeg vel blitt følelsesmessige engasjement i trafikksikkerhetsspørsmål.

På www.stoppveisaltingen.no finner du mye informasjon om vegsalting og trafikksikring.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no