20. jul
 
«Samlingen» er komplett
LEDER. – Vi samler ikke på rullebaner, fastslår lufthavnsdirektør Øyvind Hasaas.

Publisert: 21.mar.2017 08:41
Oppdatert: 21.mar.2017 15:21

Uttalelsen kom på et åpent møte Ullensaker Arbeiderparti arrangerte i forrige uke om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn (OSL). For å ikke ta uttalelsen ut av sin sammenheng, så uttalte flyplassjefen videre: – Vi kommer selvfølgelig før det blir aktuelt å bygge en tredje rullebane til å utnytte nåværende infrastruktur maksimalt.

Litt forenklet kan man si at tar vi utgangspunkt i dagens utvikling og vekst i flytrafikken, vil det bli behov for en tredje rullebane i 2030. Isolert sett kan dette gi store positive ringvirkninger for det lokale næringslivet. Man regner med at for hver million passasjerer som øker på OSL, skapes det 500–700 nye arbeidsplasser på flyplassen.

Men holder vi oss til vekstutsiktene: det er en del problemstillinger knyttet til denne som flyplasseier Avinor så langt ikke har gitt gode nok svar på. Et spørsmål er hvordan andre flyplasser klarer å avvikle flere flyvinger på sine rullebaner – om de har én eller to – enn hva man får til på Gardermoen. Vi mener imidlertid at de samfunnsøkonomiske problemstillingene ikke er det avgjørende i denne saken. Norge har «råd» til en flyplass som er mindre lønnsom. Derimot har vi ikke råd til å ikke ta miljøhensyn.

Selv om utviklingen går mot mer stillegående fly (og med lavere utslipp enn i dag), er det ingen grunn til å tro at en tredje rullebane ikke vil føre til at en større del av nærområdet vil bli utsatt for en forverret støybelastning. Mange sliter allerede.

I Eidsvoll kan ønsket om å beholde dyrket mark stoppe den planlagte barneskolen på Tynsåk. Norges Bondelag skriver i sin høringsuttalelse til forrige Nasjonal transportplan, at inntil 3500 dekar matjord vil bli bundet opp av en tredje rullebane. Hva tallet egentlig blir er det ikke lett å si i dag, men vi snakker uansett om så store arealer at skolediskusjonen i Eidsvoll lett blir litt meningsløs.

Men det viktigste argumentet handler om klima. Veksten i flytrafikken kan ikke fortsette. Vi tror ikke at vi i 2030 har et samfunn hvor det ikke er tett i tett med fly i luftrommet rundt Gardermoen, men vi tror samtidig at bevisstheten rundt klimaendringer vil være en helt annen enn i dag. Et av de mest effektive klimatiltakene du og jeg kan gjøre, er å droppe én flyreise. Desto lenger reisen er, jo større blir kuttet. Vi kommer til reise med fly i framtiden også, men vi tror ikke vi trenger en tredje rullebane på Gardermoen for å få til dette. Dagens vekst er ikke bærekraftig.


PRESISERING: I den versjonen av denne lederen som sto på trykk i papirutgaven, skrev vi at Senterpartiet mente at en tredje rullebane vil bidra til at ti tusen mål med noe av Norges beste matjord vil bli asfaltert. Opplysningene var hentet fra et intervju EUB tidligere har gjort med Anders Klaseie, nestleder i Eidsvoll Sp. Klaseie mener at han ikke er riktig sitert i den opprinnelige artikkelen, vi har derfor fjernet uttalelsen fra denne lederen.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no