26. apr
Vilberg skole ligger i dag sentralt i Sundet/Vilberg, slik en skole skal være plassert, sentralt i bebyggelsen og i barnas nærområde.
 
Skolen har en sjel fra 1923
LESERBREV. Det kommer stadig ytringer om Vilberg skoles framtid.

Publisert: 14.mai.2017 06:00
Oppdatert: 12.mai.2017 13:41

For en stund siden informerte rådmannen om behovet for utearealer ved en ny skole. Han mente at for å beholde Vilberg skole der den er lokalisert nå, må flere boenheter ofres for å tilfredsstille dagens krav til utearealer. (Var disse kravene omtalt i kommunens opprinnelige planer om en framtidig lokalisering av skolen?) Når det gjelder krav til utearealer som ble omtalt av rådmannen, må det være mange skoler som ikke tilfredsstiller disse kravene, noe som også ble nevnt av Egil Udnesseter i EUB onsdag 3. mai. Det kan man observere ved å se hvordan skoler i mer sentrale strøk er lokalisert og utformet. Ofte er det en eldre skolebygning i flere etasjer, ikke ulik Vilberg skole, med høye vinduer og etasjer. Omkring ligger nybygg fra ulike perioder for å møte nye behov og større elevkull. De gamle skolehagene er ofret for nye bygg eller utvidelse av skolegården, men den opprinnelige skolebygningen står det som et minne om fortidas syn på skolen som en viktig institusjon i samtida og for framtida.

Vilberg skole ligger i dag sentralt i Sundet/Vilberg, slik en skole skal være plassert, sentralt i bebyggelsen og i barnas nærområde. Mange er opptatt av de utfordringene trafikken skaper rundt skolen når skoledagen begynner og slutter. Men dersom skolen blir plassert utenfor sentrum, kan det resultere i økt trafikk. Flere elever vil få lengre veg til skolen, noe som kan føre til mer kjøring til og fra skolen. Bussene vil gå som før, og holdeplassene vil legges der den nye skolen bygges. Det er vel en sjanse for at nissen følger med på lasset?

Vilberg skole ble bygd i 1923 og har sjeldne estetiske verdier. I NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) sin rapport 12/2017, bestilt av Eidsvoll kommune, anbefales det å rive tilbygget, å sette skolebygningen i stand og at parken foran bygningen må beholdes. Dermed beholdes bygget og parken med opprinnelig utforming. Flere har skrevet om arealene kommunen disponerer vestover. Her må det vel være mulig å utnytte arealene slik at skolen tilfredsstiller framtidas behov for moderne skoler, både bygningsmessig og for uteområdene. Vilberg skole har en sjel fra 1923. Mange i Eidsvoll har gått på skolen, og mange barn har foreldre og kanskje besteforeldre som har gått på skolen. Dette gir identitet og tilhørighet, noe å være stolte av og noe å vise fram til folk utenfor bygda. Det er bra at NIKU legger vekt på at bygningen har livets rett, men la den bli brukt til skole, det er den bygget for.

Ved å la skolen fortsatt være der den er, skjermes dyrka mark (Tynsåkjordet), skolen plasseres sentralt i tettbebyggelsen og vi lar bygningen leve videre med sitt opprinnelige formål, nemlig skole. Det er en arv å gi videre til framtidas generasjoner.


 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no