18. jul
Vilberg skole. Foto: Jan Arne Sandholtbråten
 
Skolen som vokste seg ut av Vilberg
LESERBREV. Prosessen startet med en plan om en treparallellskole som greit kunne fått plass ved Vilberg. Plutselig ble utfordringene mer komplekse.

Publisert: 22.mai.2017 14:05
Oppdatert: 22.mai.2017 14:05

Hvor og når oppsto egentlig planen om og behovet for en fireparallellskole? 

Eidsvoll Miljøpartiet de Grønne har hele tiden vært tydelig imot å bygge ny barneskole på Tynsåkjordet av åpenbare og viktige grunner som økonomi og vern av matjord. Vi har fått lite politisk gehør for dette. De kanskje beste alternativene har forsvunnet i prosessen. Nå står vi igjen med to alternativer: Vilberg eller Tynsåk. Trolig vil kostnadene bli ganske like. Velger vi Vilberg kan vi fortsatt bevare matjorden. Det burde gjøre det enkelt å velge Vilberg. 

Før valget i 2015 var det planlagt å bygge/utvide Vilberg skole, uavhengig av plassering, til en treparallellskole. Det nåværende hovedargumentet for å bygge skole på Tynsåk er at det ikke er plass til en fire parallellskole på Vilberg.  

Det første spørsmålet er når premisset ble endret fra tre til fire. Det andre spørsmålet er om en gigantskole med 4 x 7 x 30 elever, altså 840 elever, i det hele tatt er hensiktsmessig. Det tredje spørsmålet blir om det er elevgrunnlag for en skole av denne størrelsen innen rimelig tid. 

MDG ser også at en fireparallellskole vanskelig kan realiseres med tanke på arealbehov, utearealer og så videre på nåværende skoletomt. Men en utbygging til treparallell, altså den opprinnelige planen, bør anses som forsvarlig og trolig det beste alternativet. 

En forventet økning i elevtall vil gi behov for ytterligere en skole innen 2030. Dersom Vilberg barneskole utvides til treparallell på nåværende skoletomt, kan tomten i Trolldalen brukes til å bygge en ny treparallellskole noen år tidligere enn det ville være nødvendig dersom man nå bygger en fireparallellskole på Tynsåk.   Hvilke muligheter har man egentlig ved Vilberg? En treparallell Vilberg barneskole trenger 21 klasserom pluss spesial- og grupperom. Vilbergskolen sitt bevaringsverdige hovedbygg inneholder i dag seks klasserom, skolekjøkken og miljørommene. Skolens administrasjonsbygg bør være i 2. og 3. etasje. 1. etasje beholdes med tre klasserom. Dette vil gjøre det mye lettere å ta i bruk de gamle lokalene enn hvis de skulle tilpasses til klasserom etter dagens standard og behov. 

«Klossen» (tilbygg til hovedbygg mot vest) inneholder i dag to klasserom. Disse kan benyttes som i dag. 

«Båten» (siste tilbygg fra 90-tallet), som i dag brukes til administrasjon, kan romme tre til fire klasserom. 

«Gymbygget» (fløyen mellom «Båten» og «Paviljongen», som i dag inneholder fire klasserom, trenger minst endring, bare en oppussing. 

«Paviljongen» (bygget som er i dårligst forfatning og som stikker ut lengst vest mot barnehagen) bør rives. Det inneholder i dag tre klasserom og SFO. På samme plass bygges det et to-treetasjes bygg, terrassert opp akebakken mot nord. Dette bygget kan da romme 12 klasserom, uten å ta for mye av utearealet.  

En ombygging kan skje trinnvis.

1. trinn: Riving av paviljong og etablering av nybygg.

2. trinn: Ombygging av hovedbyggets 2. og 3. etasje til lærerarbeidsrom/administrasjon.

 3. trinn: Ombygging av «Båten» til klasserom. 

4. trinn: Ombygging av «Klossen» til spesialrom, skolekjøkken, kunst- og håndverksrom og oppussing av 1. etasje i hovedbygg og gymbygg. 

Å tenke nytt betyr ikke å bygge på jord det ikke før har vært bygget på før. Eidsvoll Miljøpartiet de Grønne ønsker å utfordre de andre politikerne og administrasjonen til å tenke nytt på Vilberg. Hvordan kan vi få en god skole her? Kan vi få hjelp til å transformere området? Kan vi utlyse en arkitektkonkurranse? Kan vi invitere befolkningen til å spille inn tanker og ideer? 

Vi tror vi både kan finne en bedre løsning for elever og lærere og samtidig spare viktig matjord.    

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no