18. jan
FRP: Øyvind Blakset er kommunestyrerepresentant for Eidsvoll Fremskrittsparti. Arkivfoto: Eivind Garberg Bjerke
 
Skolesituasjonen er uholdbar både for elever og ansatte
SKOLE: Dal har en kritisk skolesituasjon der barneskolen har både brakkerigg og undervisning i gangene.

Publisert: 04.des.2019 09:00
Oppdatert: 03.des.2019 13:37

Skolen er i praksis en 2-paralell skole som fungerer som en «3 ½-parallell» skole i dag. Dagens skolesituasjon er uholdbar både for elever og ansatte. Det må derfor bygges et nytt skolebygg på Dal for både å få dagens skole ned til rett kapasitet som en 2-parallell skole samt at man også må ta hensyn til fremtidig økende innflytting i området.

Eidsvoll FrP ønsker å bygge en ny 1-10 skole i Liene på østsiden av Dal med tilhørende flerbrukshall, administrasjonen bør også se på mulighetene for samarbeid med Ullensaker kommune som har noe av de samme utfordringene på Mogreina siden av kommunegrensa.

Tenkt lokalisasjon av nye Dalsliene skole er i området ved gamle Hellerstad crossbane, med nær tilknytning til Dal IL sine anlegg samt nærhet mot kommunegrensa mot Ullensaker. Denne lokaliseringen mener vi er den eneste riktige skoleplasseringen fordi fremtidig utbygging på Dal naturlig vil komme på østsiden av jernbanen siden det snart ikke er områder igjen på vestsiden for utbygging.

Det bør også vurderes en tilknytningsvei sørover mot Sætrevegen/Dal skog i forbindelse med et skolebygg i dette området, både for bedre tilgang til skolen samtidig som en slik vei vil fungere som avlastning for den økende trafikken over Dal stasjon der planovergangen er foreslått stengt.

En ny Dalsliene 1-10 skole vil løse skoleutfordringen kommunen har med dagens Dal skole ved å redusere presset der. Det samme gjelder den relativt nybygde ungdomsskolen på Råholt som også er sprengt på kapasitet allerede. Man vil også ta høyde for den fremtidige veksten som vil komme på Dal og i nærområdet med denne nye 1-10 skolen i Dalsliene.

I tillegg bør man justere dagens skolekretser tilbake slik de var «i gamle dager», der elevene langs Hagaveien og opp mot Finstad går på nye Dalsliene skole. På denne måten vil man også frigjøre kapasitet ved Ås skole.

Dette vil si at en ny skole i Dalsliene kan løse utfordringene kommunen har ved 3 andre skoler.

Dal området trenger også sårt en flerbrukshall. Ved å bygge en flerbrukshall sammen med nye Dalsliene skole får man en god og positiv synergieffekt. I tillegg til skolens bruk av hallen vil den også ligge i umiddelbar nærhet til Dal IL sine fasiliteter og gi store muligheter til mange idretter for helårsbruk. En flerbrukshall sammen med Dalsliene skole vil også ha en positiv effekt på prisnivået av evt. tomtesalg i området for finansiering av bygningsmassen.

Kommunen har en veldig utfordrende økonomisk situasjon fremover med flere store og nødvendige kommunale byggeprosjekter. For å finansiere en helt nødvendig ny skole i Dalsliene, slik at denne kan bygges raskt, må man tenkte alternativt og vurdere flere løsninger for finansieringen av prosjektet.

Vi ønsker derfor at administrasjonen vurderer følgende finansieringsløsning:

I området vi foreslår Dalsliene skole bygget eier kommunen en stor tomt på drøye 1000mål, hvor ca. 680 mål er skog med relativt flatt underlag.

For å finansiere skolebyggingen bør denne kommunale skogseiendommen omreguleres til boligformål slik at kommunen kan selge tomter for å skaffe midler til finansieringen. Ved å selge ut området i årlige parseller kan kommunen sikre inntekter til skolefinansiering i minst 10-15 år frem i tid. Beløpet for tomtesalg her kan mest sannsynlig finansiere avdrag på flere av de nye skolebyggene kommune skal bygge de neste årene i tillegg til nye Dalslinene skole.

Ved et evt. samarbeide med Ullensaker kommunen så bør også en løsning med delt finansiering mellom de 2 kommunen vurderes.

Følgende forslag til vedtak sendes derfor inn til kommunestyret fra undertegnede og Eidsvoll FrP:

  • Administrasjonen iverksetter utredning av en ny 1-10 skole, med flerbrukshall, i området Liene/Hellerstad på Dal.
  • Administrasjonen skal se på finansieringsmulighetene av nye Dalsliene skole ved omregulering med påfølgende tomtesalg av den kommunale skogteigen i området.
  • Administrasjonen sondere muligheten for et samarbeid med Ullensaker kommune for om mulig å få til et felles skolesamarbeid rundt en ny 1-10 skole, med flerbrukshall, i Dalsliene.
 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Salberg Rødfoss »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no