22. aug
TENKER NYTT: Å gjøre Trondheimsvegen igjennom Råholt sentrum til ei miljøgate, er et av forslagene politikerne nå skal ta stilling til. Foto: Bjørn Inge Rødfoss
 
Snevrer inn for sentrum
KOMMENTAR: Å gjøre Råholt sentrum til et sentrum er ikke gjort i en håndvending.

Publisert: 26.okt.2017 12:00
Oppdatert: 25.okt.2017 14:47

Vi kan begynne med så banale spørsmål som hvor begynner sentrum, og hvor slutter det? Hvor skal det bygges, i hvilken rekkefølge og hvor høyt, er naturlig nok også noe som opptar mange.

Og så har vi trafikken. Dagens trafikk på Trondheimsvegen er problematisk. Kapasiteten er kanskje ikke sprengt, men i rushperiodene er det vanskelig å komme fram. At det er mange kryss og avkjørsler langs denne veien, gjør at trafikkavviklingen til tider er krevende. Med økt utbygging er det all grunn til å tro at trafikken vil øke.

Ute på høring i disse dager er Kommunedelplan for Råholt. Da jeg en ettermiddag tvang meg selv til å dukke ned i dokumentbunken, var ikke utgangspunktet spesielt lystbetont. Jeg skal være ærlig nok til å si at det var mer «dette er noe jeg bør lese» enn «dette har jeg lyst til å lese».

Selv om planen (med alle vedlegg) ikke er ment som et arbeidsdokument i nåværende form, frykter jeg at 400 sider skremmer vekk mange som kanskje kunne ha kommet med merknader og uttalelser (fristen er for øvrig 17. november, hvis noen føler seg kallet). Det er en kritikk flere lokalpolitikere også har kommet med.

Jeg håper likevel flere enn de folkevalgte velger å kikke på planen. Det er ikke nødvendig å lese alt (jeg gjorde ikke det), og «skrålesing» og kreative hopp gir leseren det store bildet. Raskt kommer det også fram at det er mange interessante tanker og ideer som luftes her. Ikke minst om trafikken.

Det er foreslått flere tiltak for å gjøre noe med denne tidligere. Flytting av bommene på E6, for å unngå at mange velger bomfri kjøring igjennom Råholt, er blant annet blitt løftet fram av Arbeiderpartiets Hege Svendsen her i EUB. På kort sikt er dette kanskje ikke det mest realistiske. Nye av- og påkjøringsramper langs E6 ved Andelva, som også er blitt foreslått, blir avvist av Statens vegvesen, og i planene som nå ligger ute på høring, kommer det fram at dette forslaget er lagt vekk – i hvert fall for nå.

Trafikkmålinger viser også at «bomsnikerne» og andre som vil unngå E6, ikke utgjør noe særlig mer enn 20 til 25 prosent av bilene igjennom Råholt. Nå vil det selvsagt hjelpe om 20 prosent av trafikken ble borte, men de 80 prosentene som er tilbake utgjør fremdeles veldig mange biler.

Det er tidligere foreslått av flere å bygge en avlastingsvei. Utfordringen har vært hvor. I planforslaget går man vekk ifra dette. Konklusjonen er blant annet at korteste vei for de fleste fremdeles vil være Trondheimsvegen, og dermed vil ikke en avlastningsvei få den ønskede trafikken. I tillegg vil det mest sannsynlig være vanskelig å bygge en slik vei uten store konflikter knyttet til plassering.

I stedet foreslås det å bygge om deler av Trondheimsvegen til ei miljøgate, med lav fartsgrense, trær, busker, brede fortau og sykkelfelt. Jeg liker dette forslaget, og jeg tror at det kan bidra til å løse flere av Råholts utfordringer. En del trafikk vil med dette sannsynligvis flytte seg over til E6, selv om man også risikerer økt belastning på sideveiene. Det gjelder også interntrafikken, som heller ikke automatisk blir borte om veien blir smalere og fartsgrensen lavere, men dette kan kanskje gjøre det mer attraktivt å gå, sykle eller velge kollektivtransport.

I tillegg vil det bidra til å gi en klarere avgrensning av sentrum. Ei lang gate, slik situasjonen er i dag, er ikke noe sentrum. Og vil ikke oppleves som noe sentrum, selv om det kommer en rekke nybygg med næringsvirksomhet i første etasje.

Folk gir liv. Folk skaper et sentrum. Men skal folk bevege seg gatelangs må det være en grunn til at de skal gjøre det. Mange stoppepunkter, benker, kafeer og andre ting som bidrar til aktivitet, er det som gir mennesker og liv. Å innsnevre dagens fylkesvei og kalle det miljøgate, er ikke en magisk løsning som ordner dette, men det er kanskje en begynnelse. Og det vil gi den delen av Råholt man ønsker å definere som sentrum, et visuelt løft på veien.

 
Telefon: 63 92 27 00 // Tips oss: Skjema »

Administrerende direktør:Eva Holmgren »
Ansvarlig redaktør:Bjørn Inge Rødfoss »
Produksjonsredaktør:Knut Øsmundset »
Vaktsjef og digitalt ansvarlig:Jørgen Berg-Sollien »
Salgssjef:Tina Berger »
EUB har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
EUB bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no